Demokratikus iskolák - demokratikus társadalom?

Rövid beszámoló a május 6-án megtartott Demokrácia az iskolapadban c. szabadegyetemről

„Egy nem demokratikus társadalomban demokratikus iskoláról beszélni paradoxon.”  Számomra ez volt a május 6-i délután legmeghatározóbb mondata. Hiszen valóban fölösleges addig egy igazi demokratikus alapokon nyugvó iskoláról (oktatási rendszerről?) beszélni, amíg a társadalmunk valahogy egész máshogyan szerveződik. Ha belegondolok, tényleg furcsa lenne az egyenlőségen alapuló oktatás nagy, barna iskolakapujából visszalépni egy olyan rendszerbe, ahol valódi beleszólásunk a dolgokba igencsak korlátozott. Ugyanakkor minden ilyen kezdeményezés, minden olyan iskola, ahol egy módszer is eltér a jól megszokott, konzervatív tanóráktól, már haladásnak számít. Lehet, hogy később az oktatás lesz a példa a társadalmi rendszer megváltoztatására?

2013.05.11. 16:57 tfm


45 komment

Címkék: szabadegyetem

Demokrácia az iskolapadban - Előadóink

Május 6-án, hétfőn szabadegyetemet tartunk "Demokrácia az iskolapadban" címmel. Az alábbiakban meghívott előadóink és szervezeteik rövid bemutatását olvashatjátok:

Village-Free-School-Democratic-Education-Democratic-School5.jpg

Neumann Eszter iskolakutató

Kutatásai során azt vizsgálta, hogyan zajlott a rendszerváltás az oktatásban, miért ez a modellje épült ki az iskolai demokráciának, és hogyan alakult ki a mai iskolarendszerben az alternatív iskolák helye (milyen típusok vannak atekintetben, hogy milyen rétegeket és igényeket szolgálnak ki, illetve milyen funkciót látnak el az iskolarendszer egészében). Hétfői előadásában a magyar oktatási rendszer történeti és strukturális vonatkozásában mutatja be az alternatív iskolákat.

A szakmai alapozás után pedig megismerkedünk néhány alternatív iskolával valamint reformmódszereket alkalmazó szervezetekkel:

2013.05.05. 15:23 tfm


Szólj hozzá!

Címkék: disputa esemenyek szabadegyetem demokratikus ifjúságért alapítvány reformpedagógia alternatív iskolák demokratikus nevelés demokratikus iskolák igazgyöngy alapítvány

Hátrányos helyzetűek az oktatásban - 6. pont szabadegyetem

Három napos szabadegyetemet indított az Első Magyar Egyetemfoglalás az ELTE BTK A047es termében, melyben a hátrányos helyzetűek és az oktatás kérdését járjuk körül, a diákok követeléseinek hatodik, egyenlő esélyeket követelő pontja alapján.

Gyere be, vagy nézd itt!

Program:


Március 6. szerda
18:00-19:00 Radó Péter: Az elmúlt 3 év köz-és felsőoktatásban hozott intézkedéseinek várható munkaerőpiaci hatásai
19:00-20:00 Gregor Anikó: Nemek közötti egyenlőtlenségek az oktatási rendszerben

Március 8. péntek
17:00-18:00 Bánfalvy Csaba: Akadályozott ("fogyatékkal élő") gyerekek helyzete az oktatásban
18:00-19:30 Kerekasztal beszélgetés: A különböző társadalmi csoportokat érő gyűlölet színterei
moderátor: Artner Szilvia - a coMMMunity-eu főszerkesztője és a Magyar Narancs munkatársa
meghívott vendégek:
Dombos Tamás - melegjogi aktivista, Háttér Egyesület
Dombovári László - aktivista, A Város Mindenkié
Setét Jenő - roma polgárjogi aktivista, Ide Tartozunk!
Tóth Balázs - jogász, Helsinki Bizottság
Wirth Judit - jogvédő, Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület (NANE)

19:30-tól Vita: A különböző csoportokkal való szolidaritás és együttműködés lehetőségei


Korábbi napok előadásai

Március 5. kedd
18:00-19:00 Berkovits Balázs: Szelekció és szegregáció az óvodától középiskoláig
19:00-20:00 Zolnay János: A 2010 óta tartó oktatáspolitika következményei az alsó-közép- és középosztálybeli rétegek továbbtanulási esélyeire
20:00-21:00 Jó példa: Romaversitas - Daróczi Gábor és hallgatók részvételével

2013.03.05. 18:22 sokkishal


Szólj hozzá!

Címkék: videó élő szabadegyetem hangout

ELTE Szabadegyetem (február 3-6.)

Február 3. Nyitó est - A blokád
Február 4. ELTE PPK
Február 5. ELTE BTK
Február 6. LÉK, ELTE ÁJK

Sans titre 12.jpgFacebook-esemény

Minden nap előadások, beszélgetések, (szerep)játékok, vitaklub, filmvetítés, színház, esténként közös levezetés! ;)

A programok listája folyamatosan bővül!

 

Február 3. vasárnap:

A BLOKÁD

Helyszín: Sirály (Bp. Király u. 50. - Befogadóképesség: 200 fő)

A programsorozat nyitóeseményeként a Blokád című filmet fogjuk levetíteni február 3-án, vasárnap este 18:00-tól a Sirályban (Bp. Király u. 50.). Az Igor Bezinović által rendezett mű egyedülálló módon, belülről mutatja meg az 1971 óta legnagyobb tömegeket megmozgató, leghosszabb és politikailag legjelentősebb horvát diákellenállást. A 2009 áprilisában, a zágrábi egyetem bölcsészet- és társadalomtudományi karáról indult tiltakozás 34 napos egyetemfoglalássá vált, és további húsz tanszékre terjedt át az ország különböző pontjain. A megmozdulások nyomán a hallgatóság aktív, önálló politikai tényezővé nőtték ki magukat. A vetítés után Tamara Bubleval, a zágrábi, és Saša Vejzagić-csal a pulai egyetemfoglalás résztvevőjével fogunk beszélgetni.

blokada.png

Február 4. hétfő:

Sans titre 5.jpg

ELTE PPK

Helyszín: Bp. VII., Kazinczy u. 23–27., ELTE PPK Aula (Befogadóképesség: 200 fő)

15:00 Hallgatói Hálózat ELTE PPK bemutatkozása
15:30 Krekó Péter előadása: Reform, tüntetés, kommunikáció! 
16:30 Kérdések az előadással kapcsolatban, és szünet
17:00 Mérő László előadása (absztrakt hamarosan)
18:00 Kérdések az előadással kapcsolatban, és szünet

15:00 - 18:00 Hallgatói Hálózat Infópont

Az eseményt az ELTE PPK HÖK támogatja. 

Február 5. kedd

ELTE BTK
Facebook-esemény

Helyszín: Sirály (Bp. Király u. 50.)

A Szabadegyetemet nem szabad megtartani az egyetemen, ezért egy befogadó kulturális térbe, a Sirályba várunk mindenkit holnap déltől. Találkozhatsz tudósokkal, aktivistákkal, hallgatókkal, valamint a minisztréium képviselői is tiszteletüket teszik, akiket elhalmozhatunk a kérdéseinkkel.

12:00-
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) képviseletében Doncsev Andrást és Halász Jánost kérdezzük arról, hogy mi is a helyzet most a felsőoktatásban.

14:00-15:15
Misetics Bálint: Az erőszakmentes ellenállás és az önként vállalt szenvedés politikája
A polgári engedetlenség történetének és filozófiájának rövid áttekintése után arról lesz szó, hogy mi a szerepe a militanciának, a konfrontációnak és az önként vállalt szenvedésnek az erőszakmentes ellenállásban – elsősorban az indiai gandhiánus mozgalom és a fekete polgárjogi mozgalom inspiráló példáin keresztül. Ezt követően pedig az elhangzottak fényében beszélgetnénk a magyarországi politikai helyzetről.

15:30 - 16:45
Tamás Gáspár Miklós:
Teljes ingyenesség, korlátlan hozzáférés

17:00-
Szalai Erzsébet: Az újkapitalizmus és a fiatalok

Február 6. szerda

LÉK (ELTE TáTK, TTK, IK) 

Sans titre 11_1.jpg

Helyszín: ELTE TáTK (Bp. Pázmány Péter sétány 1/A)

14:30-tól folyamatos LÉK-infopont a Gömbaulában (Lágymányosi Campus, Északi épület), a helyszínekről itt tájékoztatunk mindenkit!

15:00 Kerekasztal

A 15:00-kor kezdődő kerekasztal-beszélgetésünkön a hallgatók bevonásával fogunk aktuálpolitikai kérdéseket körbejárni különböző nézőpontokból, két szakértő segítségével:

Éber Márk Áron:
A felsőoktatás jelenlegi átalakítását a forráskivonás kényszere indította el. Célja ezen túl az ellenséges értelmiség újratermelési bázisának megtörése, a ,,nemzeti"(-nek mondott) "középosztály" megerősítése.
Előadásomban a forráskivonás okait keresem. A cél annak kimutatása, hogy a jelenlegi kormány, miközben politikáját radikális antiliberalizmus jellemzi, a felsőoktatás 'önfinanszírozóvá' tételével radikális piacosítási (neoliberális) átalakításba kezdett.

Gagyi Ágnes:
Mi a jelenlegi forráskivonások tágabb történeti kontextusa? Azokról a gyakran emlegetett alapkérdésekről lesz szó, hogy mit jelentett gazdaságilag a rendszerváltás, és hogyan viszonyul a magyar posztszocialista gazdaság története a szimbolikus bal-jobb töréshez a politikában.

15:00 - Disputa:
A disputa angolszász eredetű vitajáték, számos válfaja létezik, szabályai variálhatóak. Lényege a moderált, igényes, retorikai és logikai eszközökben tudatos vita. Ez alkalommal egy nagyobb témakör, az iskolai szocializáció köré épül a program, több, ehhez kapcsolódó tételmondatot fognak kapni a helyben alakuló csoportok, melyeknek ezeket állítani ill. tagadni kell. (Pl: „Az iskolai egyenruha hasznos.”) A „meccsek” alatt alaposan körül lehet járni ezeket a résztémákat, s rajtuk a fő, nagy témát is, így inkluzív módon adja át a szakmai igényű diskurzus és a társadalomtudományok témáinak légkörét.

17:00 - Cigánylabirintus (interaktív "útvesztő") - Dr. Szabó Mónika, szociálpszichológus szervezésében
Egy fiatal cigányfiú bőrébe bújhatunk, és a részvevőktől függ, hogy alakul az élete. „...Intézetben nevelkedtél Vas megyében. Egy augusztusi reggelen gördül be veled a vonat a Keletibe. Összespórolt vagyonkád a zsebedben. 18 éves vagy, és erre a pillanatra vártál egész életedben. A döntés innentől a te kezedben van. Játsszál és vigyázz: Biztos hogy nem úszod meg szárazon! Érezni fogsz, félni, reménykedni, elbukni és talán talpraállni.” (Orsós László Jakab ajánlása, Kardos P. és Nyári G. könyvéhez.) A szerepjáték mellett, a rendelkezésre álló idő függvényében a műhely második felében szó kerül az egyéni és társadalmi felelősségéről is: mi a szerepünk az emberi jogok és méltóság tiszteletben tartásának, a toleranciának az alakításában? Mit kezdjünk a saját és mások előítéleteivel? Van-e remény az igazi változásra és változtatásra? Labirintus vagy útvesztő? Attól függ, megtalálod-e a kijáratot.

ELTE ÁJK

15:00 - Verebics János (docens): Új lehetőség a büntető eljárásban: az internetes tartalmak blokkolása
Mi a végleges és ideiglenes eltávolítás, mint intézkedés és hogyan hajtják végre? Milyen jogértelmezési zavarok miatt válhat a tartalom-blokkolásból komoly cenzúra-eszköz?

16:00Sans titre 6.jpgKirs Eszter (docens): Mire int a dél-szláv válság története?
A dél-szláv válság és a háborús bűnösök felelősségre vonásának vizsgálatára invitálja az előadó a hallgatóságot, különös hangsúlyt fektetve a politikai kontextusra. Hogyan válik egy békés ország népirtás helyszínévé? Milyen politikai tényezők motiválják a nemzetközi közösséget egy nemzetközi büntetőbíróság felállítására, és mekkora a haszna ennek az intézkedésnek?

17:00 - Hegyi SzabolcsGyülekezési jogi 1x1
Rövid bevezetés a magyar gyülekezési törvény és a joggyakorlat szabályaiba, a békés gyülekezés szabadságának gyakorlásával járó jogok és kötelezettségek rendszerébe.

2013.01.31. 20:34 chanimano


3 komment

Címkék: szabadegyetem

Hogyan készült? A Forradalom

Állítólag politikai pártok uszítanak minket. Állítólag átláthatatlan mozgató erők vesznek rá, hogy bizonyos dolgokat elkövessünk. És a legjobb: állítólag pénzt is kapunk érte! Akik előszeretettel rágalmaznak, azok szerint voltam már cionista, hazaáruló, jobbikos, MSZP-s, és még sorolhatnám. Van az a fajta szűklátókörűség, ami dühít, amitől tehetetlennek érzem magam, de rájöttem, hogy a valós idejű történelemhamisítás ellen csak egy módon tudok tenni: ha elmesélem az igazságot. Itt az ideje, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba.

_MG_4898.JPGHétköznapi egyetemisták vagyunk, akik megállíthatatlanul harcolnak, de korántsem tökéletesek. Előfordul, hogy sál nélkül rohangálunk az utcán, aztán egy hétig lázasan, köhögve tesszük ugyanezt, véletlenül fordítva fújjuk fel a Z betűt a molinónkra, vagy úgy indulunk útnak, hogy a 8 darab elemből csak 7 működik a megafonban. De az összes hibánk ellenére egy dolgot senki nem vitathat el tőlünk: a függetlenségünket. Ezért vállalkoztam arra, hogy most egy hétköznapi egyetemista szemszögéből meséljem el azt, amiről már olyan sokféle mendemondát hallhattunk:  hogy ,,hogyan készült” a forradalom.

2012.12.26. 18:19 chanimano


136 komment · 2 trackback

Címkék: horvátország sztrájk keretszámok esemenyek lék educatio szabadegyetem felsőoktatási törvény Bánkitó hallgató?

Hallgatói Hálózat

Önszerveződő magyar diákmozgalom.

Ne csak lájkolj, szerveződj!

HaHa Hasznos Hivatkozások

Nincs megjeleníthető elem

Címkék

1world1struggle (1) 2014 (2) 4. Alaptörvény-módosítás (1) alternatív iskolák (1) antipopulizmus (1) árvíz (1) Athén (1) autonómia (2) Bajnai (1) Bánkitó (3) bázisdemokrácia (1) bizonytalanság (1) budapest pride 2014 (2) CDN (1) CEU (1) civil politika (1) Corvinus (1) demokrácia (2) demokratikus bázis (1) demokratikus ifjúságért alapítvány (1) demokratikus iskolák (1) demokratikus nevelés (1) diák (1) diákhitel (1) diploma (1) disputa (2) educatio (3) egyetemfoglalás (3) egyiptom (1) elegünk van! (1) élő (2) elte (3) ELTE BTK (1) emmi (2) érvénytelen szavazat (1) esemenyek (31) eu (4) európa (1) felsőoktatási törvény (17) fischer iván (1) forradalom (1) G. Szabó Dániel (1) generációk (1) Gordon (1) Görögország (1) HaHa (1) haha sejtek (1) hallgató (1) hallgató? (10) hallgatoi forum (8) hallgatói szerződés (3) hallgatók (1) halozat (10) hangout (1) hoffmann rózsa (6) HÖK (1) horvátország (2) humor (1) igazgyöngy alapítvány (1) interjú (1) international (2) jog (2) kancellár (1) keretszámok (15) korrupció (2) középiskolások (6) közlemény (8) közvetlen demokrácia (1) küldöttgyűlés (1) külföld (1) lék (2) március 15 (2) művészet (1) NAV (1) nemzetközi aktivizmus (1) nyílt fórum (1) nyugdíjas (1) occupy (4) pártok (5) pécs (1) pedagógusok (1) pénzügyek (1) plénum (1) politechnikum (1) pride (2) reformpedagógia (1) rendszerkritika (1) röghöz kötés (4) sejtek (2) SOTE (1) szabadegyetem (11) szakmai (7) szavazás (3) szegénység (2) szégyenlista (1) széles (1) szélsőjobb (2) sztrájk (7) tanárok (1) történelem (1) tudás érték (1) tüntetés (4) undefined (1) választások (3) vélemény (5) vendégposzt (1) videó (14) zenész (1) zöld fiatalok (1) Címkefelhő

Feedek

Creative Commons licenc

Creative Commons Licenc
süti beállítások módosítása