Kőbe vésnék a hallgatói szerződést. Megéri?

Dr. Mátyás Ference cikke eredetileg az ars boni jogi folyóiratban jelent meg.

A Fidesz és KDNP frakció aláírásával 2013. február 8-án benyújtott Alaptörvény-módosítás az Alapörvényben rögzítené, hogy a részben vagy egészben államilag finanszírozott felsőfokú képzésben részt vevők hallgatói szerződése meghatározott idejű hazai munkavállaláshoz kösse az állami ösztöndíj elnyerését.

Az Alkotmánybíróság 2012. július 4-ei, 32/2012. (VII. 4.) AB határozatában formai okokra hivatkozva megsemmisítette a hallgatói szerződéseket szabályozó 2/2012. (I. 20.) Korm. rendeletet, mivel ezek a szabályok csak törvényi szinten lennének szabályozhatók. Úgy tűnik, a módosítással elveszik a lehetősége egy jövőbeli, tartalmi szempontú felülvizsgálatnak, hiszen aminek a lehetőségét maga az Alaptörvény teremti meg, annak léte fogalmilag nem lehet alaptörvény-ellenes.

A tervezet 7. cikke az Alaptörvény művelődési jogot szabályozó XI. cikkét egészíti ki a hallgatói szerződés alaptörvényi alapjával:

„(3) Törvény a felsőfokú oktatásban való részesülés anyagi támogatását meghatározott időtartamú olyan foglalkoztatásban való részvételhez, illetve vállalkozási tevékenység gyakorlásához kötheti, amelyet a magyar jog szabályoz .”

A tervezet eloszlatja a hallgatói szerződés jövőjét övező bizonytalanságot, és drasztikusan egyértelművé teszi a hallgatói követelésekkel szembeni kormányzati álláspontot.

Az Alaptörvénybe ágyazás egyidejűleg az alkotmányosság biztosítását is jelenti? Sértheti az Alaptörvény az Európai Unió jogát?

Az alapvető jogok biztosának az Alkotmánybíróság határozata alapjául szolgáló indítványa részletesen foglakozik a hallgatói szerződés alkotmányossági kérdéseivel. Kiemeli, hogy az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésének második mondata alapján alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható. Ha a korlátozás bármelyik kritériumnak nem felel meg, alkotmányosan nem állja meg a helyét. Álláspontja szerint a hallgatói szerződések esetében nem azonosítható be olyan alapvető jog vagy alkotmányos érték, amely a felsőoktatáshoz való hozzáférés, illetve a munka és a foglalkozás szabad megválasztására vonatkozó jog korlátozását kellőképpen indokolná. Sem az Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdése (képességeinek és lehetőségeinek megfelelő munkavégzéssel mindenki köteles hozzájárulni a közösség gyarapodásához), sem az Alaptörvény O) cikke (mindenki felelős önmagáért, képességei és lehetőségei szerint köteles az állami és közösségi feladatok ellátásához hozzájárulni) nem alapozza meg a korlátozást. Ezek alapvetően olyan társadalmi célok, amelyekre törekednie kell mindenkinek, de nem lehetnek alapjogok ilyen mértékű korlátozásának megalapozói, csak olyan eszközök vehetőek igénybe, amelyek nem járnak alapjogok sérelmével.

Az államnak nem kell biztosítania a mindenki számára ingyenes felsőoktatást – hiszen a költségvetés teherbíró képessége értelemszerűen behatárolja, hogy milyen mértékű anyagi támogatást tud nyújtani a felsőoktatás területén –, ezért előírhatja, hogy a felsőoktatásban résztvevő járuljon hozzá az egyetemi oktatás költségeihez, és akár tandíjat is bevezethet. [79/1995. (XII. 21.) AB határozat] Ugyanakkor figyelemmel kell lennie arra, hogy nem lehetetlenítheti el a megfelelő képességű személyek oktatásban való részvételét, köteles olyan rendszert fenntartani, amely biztosítja az azonos képességű egyének számára az esélyegyenlőséget. [28/2005. (VII. 14.) AB határozat]

Az államhoz hasonlóan az egyes családoknak is mélyen a költségvetésükbe kell nézniük, amikor úgy döntenek, a gyermekük valamely felsőoktatási intézményben folytatja tovább tanulmányait. A hallgatói szerződés megkötését csak azok tudják elkerülni, és a tandíjat saját forrásaikból fedezni, akik kedvező anyagi helyzettel rendelkeznek. A nehéz társadalmi helyzetű hallgatók számára a hallgatói szerződés az egyedüli járható út. Ezek a hallgatók a jövőre nézve olyan egyoldalú kötelezettséget vállalnak, amely tartalmazza az oklevél határidőn belüli megszerzését és meghatározott időtartamú hazai munkaviszony létesítését, illetve vállalkozási tevékenység végzését, mindezt úgy, hogy semmi nem biztosítja, hogy találnak végzettségüknek megfelelő munkát Magyarországon. A kimenetel teljesen bizonytalan, valódi választási lehetőség pedig nincsen. Ez súlyosan korlátozza az említett alapjogokat. Azzal az érveléssel nem kívánok részletesen foglalkozni, miszerint aki úgy dönt, hogy nem kíván hallgatói szerződést kötni, tanulmányait – egyéb források hiányában – hallgatói hitelből is finanszírozhatja. A „vegyél fel hitelt” koncepció alkotmányossági diskurzusban egyszerűen értelmezhetetlen, szakmailag komolytalan érv.

Ezen a ponton szükségesnek érzem egy nagyon súlyos csúsztatás okozta értelemzavar eloszlatását. Dr. Lenkovics Barnabás alkotmánybíró a határozathoz fűzött különvéleményében tagadja a hallgatói szerződések „röghöz kötésként” történő értékelését. Nézete szerint ez a - ma is létező - „tanulmányi szerződés” egy sajátos állami változata. A szabályozás tartalma szerint a főszabály az önköltséges képzés lett, s azok esetében, akik valamilyen a magyar társadalom és gazdaság szempontjából pozitív hozadékot jelentő - plusz kötelezettséget vállalnak, kivételként az állam részben vagy egészben átvállalja a tanulmányok költségét. A tanulmányi szerződés nem sérti sem a felsőoktatáshoz való hozzáférés, sem a munka és a foglalkozás szabad megválasztásának jogát, hiszen a munkáltató köt szerződést a munkavállalóval, vagyis mindez a szabadon megválasztott munka világában játszódik, önkéntes vállalásként, míg a hallgatói szerződés pont annak kizárásra törekszik.

A hallgatói szerződés súlyosan és aránytalanul sértené a felsőoktatáshoz való hozzáférés, illetve a munka és a foglalkozás szabad megválasztásának Alaptörvényben biztosított jogát (XI. és XII. cikk) ezért léte komoly alkotmányossági aggályokat vetne fel. Ezt az ellentétet látszólag feloldaná a hallgatói szerződések Alaptörvényben rögzítése, azonban az Alaptörvény ilyen minőségű szétfeszítése nem szerencsés, komoly presztízsvesztést idézne elő a belső logikai önellentmondás-mentesség direkt, aktuálpolitikai megszüntetése.

Az alkotmányellenesség Alaptörvénybe iktatással történő kezelésén túl további komoly probléma az Európai Unió jogrendjével való összhang kérdése is. Az Európai Unióról szóló Szerződés és az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 45. cikk (1) és (2) bekezdése alapján az unión belül biztosítani kell a munkavállalók szabad mozgását, amely magában foglalja az állampolgárság alapján történő minden megkülönböztetés megszüntetését a tagállamok munkavállalói között a foglalkoztatás, a javadalmazás, valamint az egyéb munka- és foglalkoztatási feltételek tekintetében. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 15. cikke külön is biztosítja a foglalkozás megválasztásának szabadságát és a munkavállalás jogát. Ez az Európai Unió kardinális tétele, a munkavállalók szabad mozgása egyike az Unió négy szabadságának. A beadványban az alapvető jogok biztosa külön fel is hívta a figyelmet néhány, az Európai Bíróság által ítéletre, amelyek bár a konkrét ügyben nem alkalmazhatóak, mégis irányadóak, hogy milyen szigorúan értelmezi a Bíróság a szabadságok védelmét. Valószínűsíthető, hogy az akár tíz évig is terjedhető, kötelezettségként vállalt röghöz kötés esetében a Bíróság megállapítaná a munkavállalók szabad mozgásának és a foglalkozás szabad megválasztásának sérelmét egy előzetes döntéshozatali eljárás során. Ha a hallgatói szerződést szabályozó törvény ellentétbe kerülne az uniós joggal, akkor az megalapozza az Alaptörvény és az uniós jog ellentét is, vagyis ténylegesen maga az Alaptörvény sértené a négy szabadság egyikét. Komoly jogalkotói meggondolatlanság lenne ekkora kockázatnak kitenni az Alaptörvényt, hiszen a kiszámítható és egyértelmű európai elvek legmagasabb szinten történő direkt megsértése megkérdőjelezheti az európai értékrend messzemenő tiszteletben tartását, és az Alaptörvény ezeket az érteket tartalmazó rendelkezéseit puszta deklarációkká degradálhatja. Ez pedig még közvetetten sem lehet cél.

2013.02.10. 09:00 Prinz Dániel


230 komment · 1 trackback

Címkék: jog röghöz kötés

A bejegyzés trackback címe:

https://hallgatoihalozat.blog.hu/api/trackback/id/tr305071894

Trackbackek, pingbackek:

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Saga 2013.02.11. 15:43:00

@Együtt 2014 különítmény: Szintén demagógia szakos? Más GDP, más szocializáció. Mi köze van ennek a mostani magyar helyzethez. És az USA miért etalon? Ki mondta, hogy ott jobb a helyzet?

Trompf · http://trompf.blog.hu 2013.02.11. 15:44:04

@Saga:
Azt hiszed vicces vagy jobb estben biztos azt, hogy ironikus voltál.

Csak tudod, ha sok ember mászkál ezzel a mentalitással, mint te akkor nekem már nem lesz nyugdíjam, és igen a gyerekem gyerekének fizetős lesz a bölcsöde és az óvoda.

Merthogy követelni azt tudod, hogy tanulhass ingyen, de mellette azért tüntetsz, hogy egyből leléphess külföldre.

Az én nyugdíjamat, az unokám óvodáját meg oldjuk meg, mi itt maradtak, ahogy tudjuk, mert 6x100milliót is elbaszott már valaki valamikor.

MEDVE1978 2013.02.11. 15:46:38

Ez egy igazi magyar ügy. Magyar a kormány, aki félrevezeti a diákokat úgy, ahogy tudja és magyarok a diákok is, nomeg érdekvédelmi szervezeteik, akik nem akarnak tudomást venni az idő múlásáról, válságról vagy hasonló ínyencségekről.

A kormány egyértelmű bűne az, hogy koncepciótlanul alakítgatja a rendszert, lényegében egyedül spórolási célokkal. A hallgatói érdekvédelmi rendszer főbűne az, hogy nem vesz tudomást arról a jogos társadalmi elvárásról, hogy a közpénzen taníttatott diákok a társadalom érdekében használják fel tudásukat és ne rohanjanak rögtön el külföldre.

Még az is lehet, hogy van jó megoldása a problémának, de az nyilvánvalóan nem fog előjönni, mert politikailag alkalmazhatatlan. Ez a tandíjrendszer, szociális és tudásbeli ösztönzőket használva.

Mielőtt valaki elkezd ezzel cseszegetni:

A felsőoktatásban tandíjat fizettem. Első diplomámnál azért, mert kötelező volt (Bokros Lala tette azzá), második diplomámnál azért, mert költségtérítéses volt. Utóbbinál már teljes munkaidőben dolgoztam és tanulmányi szerződésem volt, előbbinél ösztöndíjat kaptam.
Feleségemnek volt szerencséje olyan egyetemre járni, ahol megmondták világosan, hogy aki rosszul tanul az költségtérítéses lesz, de aki kiváló, az átkerülhet a tandíjmentes részbe. Jól tanult, így fizetnie sem kellett az első félév után.

Saga 2013.02.11. 15:47:00

@Együtt 2014 különítmény: Magyar állampolgár a magyar viszonyokért aggódik. Nehéz felfogni mi? Hogy Őket nem külföldről mozgatják. Nehezebb őket gyűlölni, hogy magyarok, ugye?

Saga 2013.02.11. 15:49:34

@maxwell murder: Fizesd ki kérlek a születésed költségét, a bölcsődei, óvodai, általános iskolai taníttatásod költségét, a életed során az egészségügyi ráfordításaidat, az úthasználatot és húzz innét.

Trompf · http://trompf.blog.hu 2013.02.11. 15:50:24

@Saga:
Kaptak pénzt, vagy nem külföldről ?

És nekem egy magyar állampolgár se hazudja, aki adót fizet se hazudja, hogy közös érdek, a diákok lelépése külföldre !

Felejtsétek el a röghöz kötést, mert sok embert fordul ellenetek okkal !

Mondom és javaslom ezt úgy, hogy a tandíj és a forráselvonás tekintetében 100%-ig mellettetetk vagyok.

De biztosak lehettek benne, hogy tüntetni is fogok ellenetek, ha megteremtitek magatoknak a külföldre menekülés lehetőségét, miután az adófizetők kitaníttattak titeket !

MEDVE1978 2013.02.11. 15:54:16

@Saga:
"Ilyen radikális váltáshoz fel kell készíteni a társadalmat. Sok évig kell spórolni, hogy valaki kifizethesse a tandíjat. Itt azonnal bevezetik."

Egy váltás akkor radikális, ha bekövetkezik. Ha a kormány itt arról határozna, hogy majd 2016-tól lesz hallgatói szerződés, az ugyanarra a sorsra jutna, mint a pedagógusi életpálya. Utóbbit a költségvetés helyzete miatt halogatják, előbbit pedig az érdekcsoportok lobbija halogatná a végtelenségig. Az ilyen döntéseket sokkszerűen kell meghozni, különben túl nagy a társadalmi ellenállás.

"A tandíj Magyarországon csak a társadalmi olló kinyílásához vezet és szembefordítja a polgárokat." A tandíj legalább még átlátható megoldás lenne. A csóró gyerek eddig se nagyon ment a felsőoktatásba tanulni, mivel a tandíj mellett még megélhetési és lakhatási költségek is vannak, amit valakinek fizetni kell.

A tandíj vagy valami megoldás elmaradása viszont a társadalmat tönkreteszi, mert a fiatalok kivándorolnak, nem marad itt senki, csak 4 millió nyugdíjas, meg 4 millió rosszul képzett segédmunkás.

xylon 2013.02.11. 15:58:15

@MEDVE1978: "A tandíj vagy valami megoldás elmaradása viszont a társadalmat tönkreteszi, mert a fiatalok kivándorolnak, nem marad itt senki, csak 4 millió nyugdíjas, meg 4 millió rosszul képzett segédmunkás. "

Na ezt most nem ertem. Ha kevesebb lesz a diplomas akkor hogy oldodnak meg a fenti problemak.

Saga 2013.02.11. 16:01:28

@Trompf: Sarkos summázás, de akkor hasonlóan riposztolok: tetszettek volna nem demagóg kormányokat megszavazni az elmúlt 20 évben. Akkor lehetne egy olyan országban élni, ahol van remény.

Dzurinda rendbe tette Szlovákiát. Ott nincsenek ilyen viták és most már lehagytak mindenben minket.

Aggódsz a nyugdíjad miatt? Tapsoltál a manyup lenyúláshoz?

A túléléséhez a szabadság a kulcs. A gazdasági függetlenséghez a még több kapitalizmus. Csak egy "szocialista" országban, ahol a demagógok versenye zajlik, ne várjon senki Dzurindai fordulatot.

Ha már eleve meggyomrozod a fiatalt, de visszavárod, akkor mibe reménykedsz?

MEDVE1978 2013.02.11. 16:03:05

@xylon: a kevesebb diplomás nem a világvége, hogy ha jó diplomákat kapnak meg. Illetve még azt is valószínűnek tartom, hogy a tandíj bevezetésével nem csökkenne drasztikusan a diplomát szerzők száma. Hogy miért? Mert a rendszer 70-80%-ban már így is költségtérítést fizetnek. A nem első diplomások is költségtérítést fizetnek. Az államilag finanszírozott hallgatók egy része is dolgozik vagy valahonnan van pénze az egyéb (lakhatási, megélhetési) költségek kifizetésére. Szerintem legfeljebb 10-15%-al csökkenne a felsőoktatásban képzettek száma. Viszont a rendszer előrelátható és fenntartható lenne.

Együtt 2014 különítmény 2013.02.11. 16:07:46

@Saga:
"Nehezebb őket gyűlölni, hogy magyarok, ugye?"

Prinz Dániel egyik korábbi írásából:
"Lehet, hogy a rendezett és logikus érvelés (ld. ,,cizelált”) nem arra szolgál, hogy eltakarja a liberális mételyt, amelyet a magamhoz hasonló ballibsi fiatalok az anyatejjel szívnak magukba, hanem annak a tünete, hogy lehet, hogy nekünk van igazunk? "

Érdemes még elolvasni az "Oktatás és gárdulás" című, hamisítatlan Kun Béla Jugend szellemű írását is arról, hogy "az iskola nem látja el az állampolgári nevelés szerepét."

A központi megállapítás ebből: "szerintem ugyanis a rasszizmus az egyik, ha nem a legnagyobb társadalmi problémánk. "

Ezek után nem kell túl sokat törni az embernek a fejét, hova tegye a politikai palettán a HaHát

MEDVE1978 2013.02.11. 16:09:29

@Saga: Az igazi döntési pont az, hogy jelenleg mit lehet tenni, illetve mit tehet az országot irányító kormány.
Az olyan felvetésekre, hogy "miért nincs kánaán, magas fizetések, télapó nyáron is, miért választott a nép gonosz és demagóg kormányokat stb." nincs reális válasz, illetve inkább olyan akció, amely ezeket normális időtávban megoldaná, vagy visszacsinálná.

Helyzet viszont van: állami pénzen szakképzett fiatalok több mint fele külföldre akar menni dolgozni. Ezt a helyzetet kell megoldani, azonnali megoldással, nem pedig vágyálmokkal (majd itthon marad dolgozni, ha többszöröse lesz a fizetése stb.).

Fair ez így? Nem. Az élet szar, nem mindig habostorta, sőt.

konrada 2013.02.11. 16:09:50

@xylon:
Attól még, hogy a kivándorlók visszatérítéséből több pénz jutna az oktatásra, nem következik, hogy kevesebb lesz az itthon maradt diplomás.

DezInf 2013.02.11. 16:16:52

@Együtt 2014 különítmény:

A te fidesz szemüveged nem engedi azt látni,hogy vannak politikától mentes civil szervezetek. Neked a civil szervezet a CÖF.
Ez megzavarja azt a kis buta,gondolkodásra képtelen fityiszpolitikusi agyadat:))))

HomicideWatch (törölt) 2013.02.11. 16:17:57

Az mszp és Bajnai a többkulcsos adóval akarja megbecsülni a diplomésaokat? Vissza 40% adókulcsot, bruttó 4.000.000-tól. Ez lenne a fene nagy megbecsülés?

Trompf · http://trompf.blog.hu 2013.02.11. 16:18:03

@Saga:
Tegyük fel hogy létezik olyan opció, hogy se Fidesz se MSZP nincs kormányon.
Persze nincs ilyen, de tegyük fel.

Ekkor se pontosan értem, hogy egy szűkös helyzetre, konkrét megszorításra hogy válaszolhatja gondolkodó lény, azt miszerint hagy menjen külföldre az ingyen tanuló diák, hisz az óvoda is ingyen van.

Miközben éppenhogy nem lesz ingyen. Az óvoda se. És semmi. Mert nincs rá keret.
Elfogyott.
Most állt elő az a helyzet, hogy nem telik arra, hogy külföldre menekülő diákok tucatjait képezzük ingyen. Nem telik rá hogy ők külföldön termeljék a GDP-t.

Nem tegnap, nem holnap hanem most.
Holnap nekem nem lesz nyugdíjam, az unokám meg fizet az óvodáért nyugi bele.

De te majd akkor is megindoklod, hogy miért jó ha külföldre mehetsz az ingyen tanulás után.

Trompf · http://trompf.blog.hu 2013.02.11. 16:19:41

@DezInf:
Egyenlőre csak az biztos, hogy van aki függetlennek mondja magát.
Egy esetleges MSZP kormány alatt, kiderülhet hogy mennyire is függetlenek ezek tőlük.

DezInf 2013.02.11. 16:24:53

@Trompf:

"Első látásra bármennyire is visszafogottnak tűnik a Deák téren debütált, hófehér széldzsekis Magyar Tavasz Mozgalom, a látszat senkit ne tévesszen meg: ezt a Jobbik hívta életre a Hallgatói Hálózat megtorpedózására. A mozgalom megalakulását január 26-án jelentette be Vona Gábor, a Jobbik elnöke."

Gondolod ők függetlenek?
Ők biztos,mert Vona azt mondja:))))

A HaHa az gyanús,mert senki sem áll ki nyíltan mellettük,tehát csakis a balliberálisjudeobolsevikkommunisták élcsapata lehet:)

A végén még kiderül,hogy a fidelitas utódszervezete:D
Majd hoznak róla egy2/3-os törvényt.

Saga 2013.02.11. 16:25:04

@Együtt 2014 különítmény: Tehát szegényeket be kell sorolni, fel kell címkézni, és amit mondanak annak már így nincs is súlya, hiszen a tudjuk kik közé tartoznak és a tudjuk kiknek a véleménye nem számít, mert a tudjuk kik elveszik a gyereked elől a tízórait és csak bábok, mert a tudjuk kiknek még a DNS-e is tudjuk kik-es.

Zabaalint (törölt) 2013.02.11. 16:27:15

@konrada:
Ez nem csak kalandvágy kérdése. Vannak ellenpéldák is, akik kint tanultak és itt dolgoznak (az én családomban is), róluk akkor mi a véleményed kalandvágy területén.

Én arról beszélek, hogy aki odaszokik egy másik országba az egyetem alatt, sőt ha mondjuk becsajozik/bepasizik ezen idő alatt, akkor nehezebben fog később hazajönni, mint az, akinek már itt van a saját élete.

Trompf · http://trompf.blog.hu 2013.02.11. 16:27:59

@DezInf:
A HaHa leginkább azért gyanús, mert pl teljesen elégedettek, mitöbb együttműködőek azzal a HÖOK-kal, mely a diákok hivatalos érdekképviselete, és mely megalkudott a kormánnyal.

Holott elsőnek talán a saját házuk táján kéne rendet tenni, de ezt nem is tervezik.
Beérik a balhézással, és tüntetésekkel, úgy hogy nem is akarnak tárgyalási pozíciót szerezni azon HÖOK-on belül, akiknek van mandátumuk a kormánnyal tárgyalni.

nincs1itt 2013.02.11. 16:32:06

Olvasgatok, de nem minden hozzászólást volt időm elolvasni. Csak annyit jegyeznék meg: Miért csodálkozik bárki azon, hogy ez a kormány(de bármelyik elődjét sorolhatnánk), gondolkodás nélkül szegi meg az ígéreteit. Rövidtávú gazdasági és/vagy politikai érdekei mindenkor előrébb valók az ország és a lakosság érdekeinél!?
A jelenlegi helyzetben, azt tudom tanácsolni a hallgatóknak, a jövőben felsőoktatásba készülőknek, hogy tegyenek hasonló módon, mint a kormány cselekszik velük!
Tehát, fogadják el a szerződést, de eszük ágában se legyen betartani, mivel ez nem "szerződés", ami a felek közös akaratából és azzal mindenben egyező módon jött létre, hanem az "elit" diktátuma. A "röghöz kötésért" cserébe nem kapnak semmit a végzettek, még ígéretet sem!

Együtt 2014 különítmény 2013.02.11. 16:33:32

@DezInf:
"vannak politikától mentes civil szervezetek. "

Olyanok mint az Oktatói hálózat? Benne az összes politikából kiutált ballibbant volt SZDSZ-essel? Meg az általuk felturbózott Hallgatói Hálózat?

DezInf 2013.02.11. 16:35:14

@Együtt 2014 különítmény:

CÖF ?

Ugye most meg sem lepődsz a kérdéstől? :))))))

nincs1itt 2013.02.11. 16:36:36

@konrada: Megbocsáss, de otthon maradni, az inkább kalandos!! Sehol nincs kerítésből a kolbász, nem is tejfölös a fenék, de ahol legalább LEHETŐSÉGE van, ott kell életet kezdenie a fiataloknak.
Keserű tény, de tény, otthon a következő 2030 évben SEMMI nem fog jobbra fordulni, megváltozni érdemben. Ezt a dilettáns, önjelölt, hatalom-éhes, arrogáns, öntelt mindenkori "politikai elitnek" sikerült "elérnie" az elmúlt évtizedekben!

vénszivar 2013.02.11. 16:37:19

HA, finoman fogalmazok, akkor csőbe lesztek húzva... HA csak egy kicsit erősebben, akkor meg lesztek sz.patva!!!
És van még tovább.:)

nincs1itt 2013.02.11. 16:37:44

@nincs_itt: "következő 2030 évben" helyesen 20-30

Zabaalint (törölt) 2013.02.11. 16:39:41

@MEDVE1978:
Te is baromi rossz irányból közelíted meg a kérdést. A fiatalok nem attól fognak nem elvándorolni, ha röghöz kötős szerződést íratnak alá velük, mert azt röhögve kifizetik egy angliai bérből. Márpedig a felsőoktatásra költött kevesebb mint a GDP 1%-a nudli ahhoz képest, amit a tehetségek elvándorlásával veszítünk, de még a 18 éves korukig az állam által rájuk költött pénzhez képest is az.

A fiatalok akkor nem fognak elvándorolni, ha van lehetőségük itthon is a boldogulásra, természetesen a boldogulás nem áll meg abban, hogy meg tudnak élni, egy bizonyos intellektus felett ez például a szakmai önmegvalósítást is tartalmazza. Ezeken kellene inkább elgondolkodni, mint hogy a vasfüggönyt idéző mentalitással próbáljuk bezárni a kapukat, nem, ez nem fog menni.

Zabaalint (törölt) 2013.02.11. 16:41:53

@Saga:
"Dzurinda rendbe tette Szlovákiát. Ott nincsenek ilyen viták és most már lehagytak mindenben minket."

Dehogy nincsenek. Dzurindáékat leváltották a szlovákok, az őket leváltók pedig visszatértek a demagógia útjára, ami nálunk is megy. 95-2001 között nálunk sem a demagógia volt középpontban, de a 2002-es választások idején már mindkét nagy párt azzal kampányolt.

Együtt 2014 különítmény 2013.02.11. 16:44:28

@Saga:
Látom megzavarodtál, nem kicsit, nagyon!

Lapozz tovább az "Ifjú ballibsi kézikönyve mások kioktatáshoz" brosúrában és megtalálod a következő kész szövegpanelt

Trompf · http://trompf.blog.hu 2013.02.11. 16:46:51

@Zabaalint:
Tudtommal most konkrétan a röghözkötés ellen tiltakoznak. Azaz igenis ingyen akarnak konkrétan kimenni, erről szól a röghözkötés, illetve ennek a megakadályozásáról.

Beszélhetünk baromságokat hogy konkrét társadalompolitikai, és oktatáspolitikai reformokat akarnak, de akkor alsó hangon is 20 évig kell tüntetniük legalább, és jobb esetben.

Az ős kaján 2013.02.11. 16:53:32

Legyen egy új tantárgy: a tüntetés. Ha ezt gyakorolják és nem a tanulást.

Saga 2013.02.11. 16:57:21

@Trompf: Az erőszak akkor sem lehet megoldás. Az erőszak lehet közvetetten fizikai, mint a röghöz kötés és gazdasági is, amennyiben olyan korlátot teremt, amit nem tudsz megugrani.

Az új korlátokat nehezen szokja meg az ego. Olyan mint a béka. Hala belefő a tálba OK, de ha beledobják a forró vízbe ki akar ugrani.

A jelenlegi gazdasági helyzetben olyan kiút, ami egészséges önbizalmú, szabadság szerető és gondolkodni képes és akaró társadalmat eredményezne, úgy érhető el, hogy minden tekintetben az aktivitást pártolja ezen belül is a független vállalkozást. Munkahely teremtést csak a magánszektor tud végrehajtani. Az állam csak adóból tart fenn munkahelyet.

Verseny kell és szabadság.

Programpont-szerűen:
1. Alacsony vállalati adók, hogy a kockázatvállalási kedv nőjön, beruházások induljanak.
2. Verseny erősítése.
3. SZJA progresszív legyen. EU átlagos legyen.
4. Oktatás kiemelkedő támogatása minden szinten, minőségi követelményekkel.
5. Egészségügy piacosítása, az állam kivonulása.

Hogy honnan lenne forrás:
6. Nincs egyháztámogatás.
7. Nincs közmédia felpumpálás.
8. Látványsport támogatásának állami leépítése.
9. Nyilvánosság minden szinten, hogy a közbeszerzési versenyen keresztül az állam ne legyen korrumpálható.

Azonnali megoldás nincs, mint ahogy a háború után sem volt.

Amit 20 év alatt elrontott a társadalom, annak 40 év kell, hogy normalizálódjon.

Tessék olyanra szavazni, akinél a 2+2 legalább közelít a 4-hez.

Anno a költségvetési hitelességi intézet beárazta a választási programokat és 1-5-ig skálán az MDF kapta a legjobb jegyet 3-ast, (ahol Bokros volt a plakát arc). És ki nyert? És ki volt a második?

Nagyon sarkítva a következőt látom:

- Hát nagyon szar. El kéne menni, mert csak a politikailag korrekteknek van lehetősége, és mindegyik csak a szart dagasztja, belehazudva a pofámba.
- Igazad van fiam. De azért legyen diplomád és legalább mehetsz külföldre, ahol nem a Veres János díja Matolcsy a szent jobb.

Erre jön a tandíj, meg a röghöz kötés. Elvész a remény. És ahol elvész a remény, ott már minden mindegy. Na ezért nem fogják a hallgatók lenyelni a békát. Még ha a vége a tandíj is, meg a röghöz kötés, a rabszolga nem felejt.

DezInf 2013.02.11. 17:06:38

@Együtt 2014 különítmény:

Az a legnagyobb bajotok,hogy rákosiviktor elvtárs azt mondta,aki nincs velünk az ellenünk. Aki ellenünk az meg önálló gondolkodásra képtelen,a zimperialistajudeobolsevikliberálkommunista sötét ellenség szekértolója.
Nem érted,mert ezt nem írták le a lendvai uccai sillabuszba :))))
Ugyi?

Saga 2013.02.11. 17:10:45

@Trompf: Ha lepkegyűjtőkkel kell tárgyalnod. Akkor is követelnéd, hogy legyen egy választott lepkegyűjtő szervezet, és te csak és kizárólag velük vagy hajlandó tárgyalni mondjuk a kék pillangó begyűjtés szabályairól, pedig van egy másik csoport, akik szintén lepkegyűjtők, de más a véleményük a kék pillangó begyűjtés szabályairól, DE egyéb kérdésekben, amiben a választottak járnak el, őket nem érdekli, tehát nem is indulnak választott pozíciókért?

Ez az oszd meg és uralkodj. A HAHA egy civil szervezet, aminek vannak céljai. Az legitimálja, hogy sokan egyetértenek vele és ezt bizonyította is. A kormányzatnak, mint a nép által választott parlament felkentjeinek kötelességük tárgyalóasztalhoz ülni mindenkivel akiről döntést hoz.

Ha polgármester le akarja dózeroltatni a parkot a szomszédodban, és létrehoztok a szomszédokkal egy Hálózatot és panaszt tesztek stb. akkor mennyire éreznéd jogosnak az érvet a polgármestertől, hogy menjetek a pi cs á ba, titeket senki sem választott.

Együtt 2014 különítmény 2013.02.11. 17:11:05

@Saga:
Bocs, lehet hogy csak én nem figyeltem eléggé, de ez már az SZDSZ hivatalos programja? Mert ahogy látom pontról pontra megegyezik

Trompf · http://trompf.blog.hu 2013.02.11. 17:13:32

@DezInf: Tudtommal ez a "aki nincs velünk az ellenünk van" szlogen, most épp a Bajnai-MSZP koala összes mondandója.

Legalábbis az LMP és Schiffer valamint a blogbejegyzések kapcsán, nekem nagyon úgy tűnik.

Saga 2013.02.11. 17:13:59

@Együtt 2014 különítmény: Ismered az összes nevet? Listát vezetsz róluk és raksz rájuk sárga csillagot?

Ha mondjuk én vagyok Biszku Béla és látom, és látom, hogy valaki lop, akkor az én tanúvallomásom érvénytelen?

Gondolkozzál el azon, miért vagy ennyire kirekesztő és dolgozzál rajta.

Trompf · http://trompf.blog.hu 2013.02.11. 17:14:46

@Együtt 2014 különítmény:
Nem teljesen..
Régebben az egykulcsos adó is közte volt. ;)

Együtt 2014 különítmény 2013.02.11. 17:17:18

@Saga:
"kormányzatnak, mint a nép által választott parlament felkentjeinek kötelességük tárgyalóasztalhoz ülni mindenkivel akiről döntést hoz"

Ez a "mindenkinek megvan a kötelessége, és én mondom meg mi az, de nekem csak jogaim vannak" olyan hamisítatlan ballibsi mozgalmár tempó

De legyen ha akarod. Aztán mégis, hogy képzelitek, milyen alapon történik a delegálás részetekről? Ki tárgyalhat egyenrangúként a kormánnyal, kinek a nevében és milyen alapon?

moophlander 2013.02.11. 17:17:40

Szeretném megkérdezni a sipákolókat, hogy miért nem foglalják el a telefonszolgáltatókat! Ja hogy ott természetesnek veszik, hogy x év hűségnyilatkozatot írnak alá pár ezer forint kedvezményért!

Együtt 2014 különítmény 2013.02.11. 17:19:26

@Saga:
Az OH támogatóinak neve nem titkos. Bárki kedvére csemegézhet benne

Trompf · http://trompf.blog.hu 2013.02.11. 17:20:02

@Együtt 2014 különítmény:
Ezt én se teljesen értem..
A diákoknak van érdek képviselete, akivel tárgyal is a kormány.
Akivel meg is állapodtak.
Fura módon velük pl a HaHa is tök elégedett, és eszük ágában sincs oda beférkőzni, hogy legálisan tárgyalhassanak a kormánnyal és képviselőkkel.

De engem pl ki képvisel, mint röghözkötés pártit ?
Vagy csak az ellenzőknek jár a képviselet ?

Cirbolya_sentinel Narancs himnusz - · http://tiny.cc/z9ur9x 2013.02.11. 17:21:25

A HÖOK tüntetni ment, az Emmivel egyeztetni nem

Az Emmivel eddig rendszeresen egyeztető hallgatói tervezet egyelőre fontolgatja, hogy a jövőben is részt vesz-e a felsőoktatási kerekasztal munkájában

Saga 2013.02.11. 17:21:56

@Zabaalint: Csak finoman. Fico nem nyúlt az alapokhoz. Demagóg, de nem hülye. Nem szopatja szét a bankokat és nem adja el mint a nép érdekét. Nem harcol az IMF ellen. Nem volt persze 2/3-a sem.

De a lényeg, hogy ott volt értelmes kormányzás, amit nem gátlástalanság és komplett idiotizmus követett.

Kár hitelteleníteni a szlovák eredményeket. Mondhatnám a Lengyeleket is, ahol lassan építkeznek, pedig ott is megvolt a "jobbos" fordulat idiótákkal, de aztán aludtak rá egyet.

moophlander 2013.02.11. 17:22:23

@Saga: Ha te lennél Biszku Béla a te tanúvallomásod nem számítana! Hogy miért? Mert eleve megkérdőjelezhető a szavahihetőséged, akár egy drogosnak, vagy visszaesőnek! ... legalábbis ez lenne a normális!

Együtt 2014 különítmény 2013.02.11. 17:24:56

@Trompf:
"az egykulcsos adó "

Lehet hogy összekevertem Bajnai Gordon programjával? Könnyen összezavarodik az ember, olyan kicsik a különbségek

Saga 2013.02.11. 17:25:16

@Együtt 2014 különítmény: Te kategorizálsz és amikor felhívom rá a figyelmed, érvként használod, hogy na lám hát ilyenek ezek.

Hát ezért alattomos nem a témáról beszélni, hanem azt minősíteni aki beszél.

És mi van ha a kézikönyv téved. Szoktál néha out of box gondolkodni?

Saga 2013.02.11. 17:26:17

@moophlander: Sikerült a lényeget megragadnod. Köszönöm.

Együtt 2014 különítmény 2013.02.11. 17:27:57

@Saga:
"Nem harcol az IMF ellen"

Ja megvan már! Az IMF feljegyzésében szerepelt a társasági adó minimalizálása a lakosság progresszív adóztatása mellett. Akkor helyben vagyunk

Saga 2013.02.11. 17:31:35

@Együtt 2014 különítmény: Ez max konzervatív program, de konzervativizmusról az elmúlt 60 évben itthon példát nem nagyon láthattál, hiszen most is nemzeti bolsevik hatalom van.

Együtt 2014 különítmény 2013.02.11. 17:32:33

@Saga:
" Te kategorizálsz "

Szerintem inkább a poszt szerzője kategorizálta magát számos korábbi írásában

Miért akarjátok elhitetni, hogy nem a balliberális értékrend elkötelezettjeként lép fel, amikor mindig is azt tette?

DezInf 2013.02.11. 17:32:45

@Saga:

Kár vitáznod egy lendvai utcai fizetett trollal:))))
Neki ez a munkája,ő választotta,nem is érdemes sajnálni:)))

Saga 2013.02.11. 17:33:55

@Együtt 2014 különítmény: Ja és megint jössz az SZDSZ-es dumával, pedig nem is csináltak liberális gazdaságpolitikát, mert idióták voltak.

Amit leírtam nézd meg működik-e angliában, svájcban, dél-koreában.

DezInf 2013.02.11. 17:34:22

@Együtt 2014 különítmény:

A neved nagyon hajaz a fehér különítményesekre kicsike kunbéla:D
Nem is vagy átlátszó:)))))

Együtt 2014 különítmény 2013.02.11. 17:34:26

@Saga:
"most is nemzeti bolsevik hatalom van"

Nanemár! Egykulcsos szja-val?

moophlander 2013.02.11. 17:35:03

@Saga: Az ördög a részletekben rejlik. Aki az apró dolgokban homályosan lát, ne osszon észt nagyobbakban! Amúgy tőled is kérdezem, amit az elöbbiekben feltettem: "Szeretném megkérdezni a sipákolókat, hogy miért nem foglalják el a telefonszolgáltatókat! Ja hogy ott természetesnek veszik, hogy x év hűségnyilatkozatot írnak alá pár ezer forint kedvezményért! "

Saga 2013.02.11. 17:36:58

@Együtt 2014 különítmény: De csak homályosítasz és sejtetsz. Írj róla egy hosszabb cikket, hogy szerinted ki miért hiteltelen.

Ez így sanda megbélyegzés.

Együtt 2014 különítmény 2013.02.11. 17:40:26

@Trompf:
Fura hogy olyanok reklamálnak az őket érő "erőszak" ellen (amin a "röghöz kötést" érti az ifjú titán), akik el akarnak foglalni hidakat, középületeket, fel is gyújtanának ezt-azt, például nekik nem tetsző szerkesztőségeket

Van nekik öntudat, nem vitás

_most_ 2013.02.11. 17:41:03

@moophlander: hát szerintem a hűségnyilatkozat maximum két év lehet és mondjuk nincs beírva az alkotmányba, legalábbis tegnap még nem volt. Másrészt a telefonálás meg a tanulás nem teljesen ugyanaz a kategória, igaz mindkettő "t" betűvel kezdődik, de ez ne zavarjon meg :D

MEDVE1978 2013.02.11. 17:41:59

@Zabaalint: Ja, lehet, hogy kimegy Angliába és röhögve visszafizeti a pénzt. De akkor legalább kifizeti az oktatása költségeit, amiből mást esetleges lehet képezni - tehermentesíti a költségvetést.
Ez nem tartja majd itthon, de még mindig jobb megoldás, mintha semmit nem fizetne.

Saga 2013.02.11. 17:44:53

@Együtt 2014 különítmény: Közgazdaságilag helyesen. De nyilván nálad nem érv, ha valamit nagyon sok közgazdász mond.

Lehet a munkabér adója 0% és a cégeké 50%, de akkor nem lesz munkahely és a 0%-os SZJA-t a hajadra kenheted. Nem a munkavállaló teremti a cégeket, és amíg ez így van, addig a közgazdász ennek megfelelően kalkulál.

Lehet ez ellen tenni, ahogy a fidesz is megpróbálja, de annak az a logikus következménye, hogy nem lesz növekedés és csökken a munkahelyek száma.

Ok-okozat.

Ne a gravitációt hibáztasd, ha kivágod a fát és rád dől.

rodeo36 2013.02.11. 17:47:30

egy valami alapvető kimaradt, (nem vitatom a tandíjat) a kötelezettséget az államra is ki kell terjeszteni mely szerint köteles, záros határidőn belűl megfelő munkát biztosítani a végzett hallgatónak amely a hallgatónak megfelel akkor és ahol azt felajánlják, ha nem akkor a hallgató szabad utat kapjon nemzetközi mezőre lépni, ugyanígy kimaradt az, hogy bárki vagy bármi műintézet sponsorálhasson egy vagy több diákot a felsőfokú tanulmányai kapcsán és annak befejeztével munkát biztosítson a sponsor szerződésben foglaltak szerint

ha az állam nem képes felelősséget vállalni az állampolgárok megfelelő szakképzésére akkor el kell tűrnie hogy a hallgató vagy az állampolgár szabadon keressen neki megfelelő tanulmányokat/munkát bárhol a Föld nevű bolygón
brühühühü

Saga 2013.02.11. 17:49:13

@Együtt 2014 különítmény: Igen, hiszen nehogy már kizsákmányolják szegény munkavállalókat. Államosítunk nyakra főre, manyup rekvirálva. Ellenvélemény korlátozva (kommentért eljárás - bravo), alkotmány hackelése. Választási törvény testre szabása. Ezek mind növelik a versenyt és a szabadságot! TAPS

Tovább is van mondjam még?

moophlander 2013.02.11. 17:51:23

@_most_: Látom vág az eszed! Megvilágosításként egy adalék! Tegyük fel vállalkozó vagy és van egy kis üzemed! Mondjuk 10 ember dolgozik nálad! Szükséged van utánpótlásra, mert nyugdíjas lesz nemsokára valaki! Felajánlasz egy tanulónak ösztöndíjat, hogy nálad legyen gyakorlaton, ami alatt megtanítod neki a szakmai fogásokat, szakmai titkokat, hogy mikor elvégzi az iskolát képzett munkaerőként tudd alkalmazni! Fizeted a suliját, ösztöndíját, aztán végez a suliban! Erre ő nem hozzád megy dolgozni, hanem elmegy egy másik munkahelyre! Te nem íratsz vele olyan szerződést, hogy ez esetben vissza kell fizetnie a rá költött pénzt?

Együtt 2014 különítmény 2013.02.11. 18:04:24

@Saga:
Nem kell tovább mondanod. Amit eddig leírtál, abból is egyértelmű hogy az éppen aktuális ballib kánont ismétled

Ezek után tök mindegy minek hirdetitek magatokat, hallgatói demonstrációnak vagy éhségmenetnek, a kettőt ugyanaz az érdek mozgatja, ugyanakkor és ugyanott. A "forradalom napján" ahogy kifecsegte néhány ifjú forradalmár

_most_ 2013.02.11. 18:04:34

@MEDVE1978: de miért az oktatáson kell spórolni a költségvetésben, a jó oktatás befektetés a jövőbe, ami megtérül, inkább a nyugdíjakon kéne spórolni, hiszen a nyugdíjasokból már semmi haszna nincs a társadalomnak.

Saga 2013.02.11. 18:08:06

@moophlander: Én értem logikádat és értem, hogy igazságtalanságnak érzed, ha valaki "ingyen" diplomával külföldre megy, de amit írsz az így csúsztatás.

1. Nem ingyenes, mert feltételezhető, hogy a diák szülei adó formájában hozzájárultak a költségekhez. Ráadásul most nem hogy az adója nem csökkent, még tandíjat is kéne fizetni. (Az átlagbér 200 eFt, tehát ne az egykulcsost és az eleve jól keresőket hozd fel ellenérvként, mert nem ők a tömeg)
2. Az állam nem tud állást garantálni úgy mint egy cég.
3. Jelen pillanatban az a kilátás, hogy évtizedekig stagnálás lesz, a foglalkoztatás csökken.

Ha jól értem, akkor az a megoldás, hogy fizessen tandíjat és ne is mehessen el, de munkája az nem lesz. Szerinted melyik szülő szánja ezt a gyerekének?

Saga 2013.02.11. 18:13:25

@Együtt 2014 különítmény: Csak te nevezed ballib kánonnak. Csak te cimkézed. Viszont ezt te szitokszóként használod. Egyébként konzervatív, ha a saját pontjaimat kellene kategorizálni.

moophlander 2013.02.11. 18:15:12

Nem vagyok fidesz fan, de a Hillert utálom! Ettől függetlenül én most azt mondtam volna: Mit is javasolt az MSzP nevében Hiller? Hogy az első év legyen ingyenes, utána pedig a tanulmányi eredmény függvényében kelljen fizetni! Na akkor ezt vezessük be, hiszen ezzel a Szocik is egyet értenek ezek szerint! Na akkor nézném meg a hallgatók arcát! :)

moophlander 2013.02.11. 18:29:48

@Saga:" Ha jól értem, akkor az a megoldás, hogy fizessen tandíjat és ne is mehessen el, de munkája az nem lesz. Szerinted melyik szülő szánja ezt a gyerekének? " Na ez inkább csúsztatás! :) Amit írtál abban az a logikai buktató, hogy nyilván a céged olyan szakmát támogat, amire szükséged lesz! Tehát nem fog egy adminisztrátort támogatni, ha neki esztergályos kell! Tehát!!! Ha valaki olyan szakmát akar amiben nehéz elhelyezkedni, akkor nagyon jó tanulmányi eredményt kell elérnie, hogy esélye legyen! Hiába tartasz 20 tyúkot otthon, ha nem kell a tojás otthon senkinek és a húsát se szeretitek! ....Adalék: Műszaki egyetem levelező szak! Olyan osztálytársaim voltak, akik tolómérőt is akkor láttak először! Volt már egy-két diplomája a többségnek! Ez normális??? Még a kedvem is elment ha rágondoltam, hogy ezek terveznek majd meg valamit! :D

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2013.02.11. 18:32:45

@Saga:
Nem.. A javaslat az, hogy fizessen tandíjat, és ha itthon önhibájából nem tud elhelyezkedni akkor nem kell visszafizetnie, de ha külföldre megy dolgozni, akkor bizony fizesse vissza a képzés költségeit.

Mert énem szívleljük ha ellopják az adófizetők pénzét.
Márpedig ez lopás.
Lopás és cserbenhagyás.

Ingyen taníttatni magad, aztán cserbenhagyni azokat akik ezt fizették, magukra hagyni leendő nyugdíjasainkat, és taníttatandó gyermekeinket.

Persze tegye nyugodtan.
Csak dobja vissza a lóvét elötte.

DezInf 2013.02.11. 18:43:27

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !:

Húzz már vissza vezéred fenekébe,egyszerűen viktorszagú vagy :))))))

DezInf 2013.02.11. 18:44:31

@rodeo36:

Rodeo,ez nem semmi:)))
Új billentyű?
tyűűűűű

hogyne,persze,igazad van! 2013.02.11. 18:46:05

@rodeo36: Te mi a dagadt anyad otvaros pitsaaert teszel minden frocsogesed utan egy :" bruhuhu" -t ??!!
Beteg vagy vagy mi a kurvaanyad?

Jimmy, a ne tarts egy nagy magnest, ha valaki vent 2013.02.11. 18:47:45

@rodeo36: keressen!
Tolem a holdon is tanulhat, de akkor fizesse is ki.

DezInf 2013.02.11. 18:48:56

@hogyne,persze,igazad van!:

Moderáld magad picipaci. Anyád azt hitte gyereke lesz,oszt téged kapott ki :)))

brumeszkosz 2013.02.11. 18:53:03

Mit vártok ettől a cigány vajdától??? A sok kis hülye egyetemista rá szavazott,hát most egyék meg amit főztek!!!!

DezInf 2013.02.11. 19:01:06

@Jimmy, a ne tarts egy nagy magnest, ha valaki vent:

Te meg fizesd vissza az összes eddigi taníttatásod költségét,mert látható,csak a romkocsmákban henyéltél,és sötét maradtál mint az éjszaka :)
Jahh,és fizesd be a tagdíjad a fidesz párttitkárnak mert kizárnak:D

angyalföldi partizán 2013.02.11. 19:04:54

@DezInf: te miért gyűlölsz mindenkit? molesztáltak kisklampó korodban?

DezInf 2013.02.11. 19:09:43

@angyalföldi partizán:

Abba kötök bele akibe akarok!!!
Közöd semmi!!!!
mit partyzánkocc itt ? :))))

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2013.02.11. 19:23:36

@DezInf:
Néhány szerencsétlen ballibet a libsi apja segbekúrt, oszt hülye lett, meg DezInf.

Ezért írkál hülyeségeket, meg ezért nyalják Bajnai és az MSZP seggét, a HaHa-val.

DezInf 2013.02.11. 19:27:05

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !:

Nagyon beteg ember lehetsz:)
Erre a nicked az élő példa.
Példának is okádék:)

rodeo36 2013.02.11. 19:35:31

@hogyne,persze,igazad van!:

én sohasem írtam azt, hogy "bruhuhu" én mindíg azt írom, hogy brühühühü és ha neked nem teccik akkor nyasgem...más kifogásod nincs? esetleg netántán bekaphatnád és előtte kinyalhatnád...dagadt anyád neked lehetett
mert ekkor ótvart kihordani nem semmi...azonkívűl mint láccik nem tucc olvasni...mikor tanúcc meg?

brühühühü

rodeo36 2013.02.11. 19:38:29

@Jimmy, a ne tarts egy nagy magnest, ha valaki vent:

ahhoz neked semmi közöd ki mikor kinek és hogyan fizet, a Holdon ugyan több oxigén van mint Levédiában és akkor gyünnek a zilyen jimmy-k és azt is elszíjják...te ilyen szopós vagy?

te mit fizettél a két faiskoládért? ingyen volt mert még oda is retardáltnak fogtak föl

kár

brühühühü

rodeo36 2013.02.11. 19:44:43

@Jimmy, a ne tarts egy nagy magnest, ha valaki vent:

neked ez idénymunka a fidesznek trollozni? és jobban fizet mint a havi 47000?

ha keressen? akkor ott keres ahol neki jobb hát nem Levédia és akkor dugádba dőltél és le is szoptad magad

arról milyen ötleted van, hogyha megtaníttyák egyetemi szinten kapálni és mikor elvégzi nem lesz kapa, adnak neki? vagy kifizettetik a kapálási oktatási díjat és ha nem fizet mit tesznek vele?

mert ugye nincs állása nincs bevétele nem tud fizetni...marad a börtön, ahol kapálni kell de továbbra is hiánycikk a kapa mert a sok KDNP-s mind hord egyet a pofájában ki is lóg a nyele a pofáájukból és akkor mi lesz a börtönben etetik itatják megbasszák szívattyál és ugrattyák?

te már ebben nagy lehecc, sok sok gyakorlattal

brühühühühü

rodeo36 2013.02.11. 19:47:33

@DezInf:

ja...teljesen

ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ

űűűűűűűűűűűűűűűűű

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

üüüüüüüüüüüüüüüü

br

és máris komplett

brühühühü

kis márvány Windows17.5 vityának

Vajda Gábor (Gabor_V) · http://www.linkedin.com/in/gaborvajda1984 2013.02.11. 20:33:51

Javaslat: iratkozzon be mindenki valamilyen felnőttképzésre az egyetem után/mellett/előtt és végezzen el egy szakmát.

Amúgy belegondolva _elméletben_ nem lenne hülyeség a röghözkötés, mert az valahol mégis úgy igazságos, hogy ha az állam "saját költségén" kiképzett téged, akkor ő is profitáljon belőle, ne valamelyik másik állam.

Na de hogy a túróba akarják ezt kivitelezni és milyen módon?

Lehet, nem ismerem eléggé a törvényjavaslatot/alkotmánymódostást, ezért világosítson fel valaki ha jobban tudja:

Teszem azt, informatikus szakot végeztem, majd úgy döntök, Hollandiában próbálok szerencsét. Most akkor amikor átléptem a határt, jön a magyar állam automatikusan, hogy ácsi, fizessek, de izibe? És akkor mondjuk mosogatok Hollandiában, erre föl jön az állam, hogy de hát ők fizették az informatikus szakomat, mi az hogy ott adózok? Függetlenül attól, hogy a képzettségemnek semmi köze nincs a munkakörömhöz. És végül: mi van ha tíz hónap után megunom a banánt és kitalálom, hogy akkor leszek inkább otthon informatikus és hazamegyek, akkor is legombolja rólam a zsét az állam, a lényegében nem létező kiesése miatt?

Vagy hogy?

tábormegsemmisítő 2013.02.11. 20:55:14

@Gábor (Gee Halen):

DerWish 2013.02.11. 15:10:09-nél már megírta mi lenne a következetes megoldás.

Mindenki tandíjköteles, és van egy befizetési kontója a tanulmányai kezdetétől. Ha befejezi a képzést, akkor ez adótartozássá alakul, amit viszont az idehaza szerzett jövedelemből jóvá lehet írni.

Ha nem fejezi be a tanulmányait, akkor kifizeti az addigi költséget oszt jónapot.

Ez durvább ugyan mint a jelenlegi hallgatói szerződés, de abszolút követhető elveiben is és a gyakorlatban is.

cila001 2013.02.12. 12:47:48

Csak így tovább fiatalok!!Nem szabad senkitől megijedni,Ti vagytok a jövő,Mi bennetek bízunk!!!
Ti elsöpritek,ezt a kormányt,van ész,erő,és tehetség!!
Mi nyugdíjasok,csak Bennetek bízhatunk!
A kétharmados bagázs csúnyán átvert mindenkit,Benneteket,és Bennünket is!!!
Drukkolok Néktek:cila001

bkkzol 2013.02.14. 15:07:44

@Saga: Én nem pattogok!Pattognak a felreszeg egyetemisták a Ráday útcai kocsmákban. Társadalmi olló mindenütt van. Mert Svájcban a kopasz seggű hontalan megy az egyetemre?!

Bálint Balázs 2013.02.14. 16:17:44

Ti egyetemisták csupán egy csúnya politikai játszma részesei vagytok, vegyétek már észre! A következő kormány eltörli a hallgatói szerződéseket... Melyik az MSZP-é? Lehet és bevezet helyette tandíjat. Aztán jön egy újabb kormány és újra lesz szerződés.
Azt mondjátok, nem "röghöz kötés" kell, hanem EU-s bérek és munkalehetőség. Viszont sok olyan szak van (kommunikáció, jogi) ami sokkal több hallgatót képez ingyen, mint amennyire szükség van, így persze, hogy nem könnyű álláshoz jutni. Ami pedig a fizetést illeti, sajnos a Norvégiába készülő orvostanhallgató képzését az adójából fizető kétkezi munkás jövedelme sem Norvég szintű. Jó ideig nem is lesz az, legyen bárki kormányon.
Ti szolidaritást vártok el, azt, hogy támogasson az állam a mi adónkból. Rendben, de akkor mi is elvárhatjuk, hogy legalább egy ideig hasznunk legyen a tudásotokból. Amennyiben ez nem tetszik, fizessetek a saját képzésetekért és akkor oda mehettek dolgozni, ahová csak akartok!

KovA 2013.02.14. 16:35:00

Elég rég írtam valahol e még mindig aktuális támában a következőket:

Feltétel/ellenszolgáltatás nélkül nem várható el, hogy bárkinek bármit is adjanak.
A közösség zsebéből sem.

Furamód attól a fura nemigen definiált államtól szeretik ezt elvárni :-) amibe mindent beleálmodnak sátánt, feketebárányt stb.
Érdekes módon eszükbe se jut ilyesmit a munkaadójuktól várni.
Az állam legyen a hülye (hogy aképp viselkedik az más kérdés - az állam "hülyesége" sok hozzánk hasonló ember
ravaszságának és gyarlóságainak és korlátolt érdekeinek a megnyilvánulása).
Az állam adjon a máséból (is többet mint amennyivel én hozzájárulok) úgyhogy tőlem ne várjon semmit - az államot nézzük hülyének - akkor nem vesszük észre,
hogy mi magunk vagyunk azok.

"Bírom" ezt a fajta korlátoltságot, ami bedob egy ilyen fogalmat a köztudatba mint "röghözkötöttség" - így elégy egyszerű ahhoz,
hogy a szajkók szajkózhassák agyatlanul.

Én már rég átgondoltam ezt a dolgot és erre jutottam:
Én szigorúan tandíjellenes vagyok - és diákhitel ellenes is.
A véleményem az, hogy a társadalomnak indokolt számú és képességű jelentkezővel szerződést
kell kötnie hogy adott szakokon jó eredménnyel elvégzi az egyetemet/főiskolát.
A tanköltségeit - beleértve egy olyan ösztöndíjat ami teljesítményarányos
és amiből szerényen fenn tudja tartani magát az állam állja - és kölcsönadja kamatmentesen.

A szerződés azt is tartalmazza, hogy a számára kölcsönzött tanköltséget megtérítheti
a) zsebből
b) az idehaza befizetett adójával
c) ha közalkalmazott pl. orvos/tanár - akkor az adott foglalkozásra Európában jellemzó átlagbérhez
képesti jövedelemkülönbözetét lehet jóváírni tartozása ellenében.

A szerződés tartalmazza azt is, hogy a tanulás költségeinek vállalásának feltétele a jó teljesítmény,
ezalatt az oktatás száméra fizetőssé válik. Fölötte pedig több ösztöndíjat kap.

Ez egy olyan konstrukció ami a legigazságosabb és egy környezetéhez képest fizetésekben versenyképtelen közösség érdekeinek
és lehetőségeinek - tehetséges fiataljait nem elveszíteni leginkább megfelel.

A felsőfokú szakirányú taníttatásba befektetni társadalmi/közérdek.
Ennek társadalomnak (ebben a helyzetben) akkor van hatása arra hogy ki ne vérezzen,
ha szerződést köt a tanulókkal, de akkor szerződőképes, ha maga is kínál/ad valamit.
A közösség által támogatott felsőoktatás szerződéses jogviszony kell, hogy legyen
diák és közösség között - a közösség befektetésének (adójának) védelmében és az
diákot anyagi hátterétől függetlenítő esélyegyenlőség okán - mint ahogy az is társadalmi érdek,
hogy egyéni anyagi háttér hiánya miatt a legtehetségesebbek el ne vesszenek a társadalom számára.

Miután (meglehetősen időtállóan) ez a dolog valódi természete és igazából
az egyenesen alkotmányban kellene ilyesmit rögzíteni - a sok fennkölt hülyeség helyett.

Az elvándorlókkal egyébként nemcsak a felsőoktatási tanköltség vész el,
hanem ennek a többszöröse a közösség befektetése amíg egy gyerek egyáltalán odáig eljut.
Ha nagyjából kiegyensúlyozott lenne mennyiségben és minőségben az el- és bevándorlás - nem volna probléma.
De nem az és nem lesz az.
A közösségnek erkölcsi joga (s ha nem hülye meg is teszi) kiállítani a számlát a befektetései után - más kérdés,
hogy mit és kivel szemben képes érvényesíteni.
Neki lehetne/kellene szegezni a kérdést a fogadó államoknak is, ahol élni és adózni fog.
Én pedig amondó vagyok az állam (az emberek közösségi képviselete) se legyen hülye.

KovA 2013.02.15. 10:10:22

A lényeg az volna, hogy a diákság olyan reformjavaslattal álljon elő, ami a közösség előtt védhető, sőt Magyarország (adózó) közösségének érdekeit képviselje.
azzal maga mögött tudhatja a társadalmat és végetvethet az politikusok(ok) demagógia-ámokfutásának.

Nem olyan nehéz dolog ez - hiszen a jövő értelmiségéről feltételezhető, hogy képes logikusan gondolkozni és tényeket latbe vetni és mérlegelni.
Amit talán meg kell tanulnia, hogy ne csak saját önös érdekeiben gondolkozzék, hanem azokéban is, akiktől az erkölcsi és anyagi támogatásuk függ - az pedig az adózó nép, ésa annak minden tagja - azok is akiknek nem jutott ki afelsőokulás, viszont a diákság napi betevő krumliját kapálják és összkuporgatott adóforintjaikból az okulásuk anyagi fedezetét előteremtik.
Égő hozzáállás - főleg a társadalomtudományiak (?!) részéről bármely kormányt önös és egyoldalú érdekérvényesítés céljából ellenszolgáltatásvállalás nélküli sarcra kényszeríteni.

Ésszerű közérdeket lehet tartósan és szívósan képviselni, annak egy ország mögé áll - pártérdekek fölött átívelően.
Ennek ami most megy: nem.
Nem üti meg azt a minőséget.
Ez csak muníciónak alkalmas egy meglehetősen alattomos politikai játszmában.
Igazából égő miatta diáknak lenni.
Pediglen az egyetem - és a felsőoktatás éppenséggel hagyományosan szellemi konyhája is a közösségnek... világot megvált(ani akar)ó tiszta ötletekkel és eszmékkel...
Ám amit most főznek - padlóra kiköpni való.
Ha már most híjával vannak egészséges (köz)jóakaró idealizmusnak - mi lesz később ?
Mire fognak emlékezni, mibe fognak megkapaszkodni a gazdasági élet (megalkuvás)kényszerei között ?

KovA 2013.02.15. 13:42:02

@FOLHERGELVE:
Persze, hogy kezd - nem lehet kellemes diáknak lenni, ha az ember azt érzi, hogy az utcán szembejövők úgy méregetik, hogy vajjon ez is azok közül egy aki jogot formál lelépni (a népből kisarcoltatott tanköltséggel)...

DieNanny CH 2013.02.24. 19:30:44

10 napos a cikk, de talán a véleményem még nem elavult.
'96-'99-ig, levelezőn diplomáztam, félévente 45ezer Ft volt a tandíj. Ami 270ezer Ft. Most, ha az Állam gondolja, szívesen kifizetem, ugyanis külföldön dolgozom. Akár kamatostól. Vagy, inkább legyek "röghöz kötve", akkor közmunkáért kapnék 3 hónapig 45-45ezer Ft-ot. Képzettségemnek megfelelően nem tudok elhelyezkedni, minden máshoz túlképzett vagyok... Magyarországon.
Ennek így mi értelme?

KovA 2013.02.25. 13:56:45

@DieNanny: A tandíj az nem a taníttatásod költsége. Azzal hogy te megfizetsz valami tandíjat - messze nincs az megfizetve amit a közösséged belédfektet.
A tandíj max arra "jó", hogy
1.) kerüljön neked is valamibe, hogy értékeld
2.) kirekesztődjenek a felsőoktatásból (versenyből) a nincstelen( tehetségek)ek, a tehetősek javára.

Semmi akadálya egyébként, hogy amit ez a közösség belédfektetett a másik közösség törlessze/térítse meg, ahol hasznot hajtasz képzettségeddel.

A lényeg az, hogy megtérüljön valahogy.
Ha egyensúly volna az el és bevándorlás között minőségben és mennyiségben - kicsinyeskedés volna vele foglalkozni.
Ám ez így kivéreztetés - és nagyon unfair egy amúgy is sokkal szegényebb közösséggel szemben.
Röviden:
Koldustól elvenni: aljasság.
Ha koldustól nagyvonalú adakozást vár magának a gazdag - az pofátlanság.
És emellett papolni vagy hülyeség vagy szemétség.

Lehet mondani, hogy miért nem biztosít a közösség megfelelő feltételeket, úgy kell neki - ez meg cinizmus főeg ugyanannak a közösségnek tagjaként...
Nem biztosít mert nem tud.
És aki szövegel, azt sem tud.

Egyet tud: maradék eszét, közösségi szuverenitását felhasználva nekiáll gátat szabni a kifosztásának.
Ott kezdődik a dolog.
Mert többek közt azért tart ott ahol tart, mert túl sokáig hagyta magát kifosztani - és mert ilyen az értékrendje... nem jobb a közösség az őt alkotó egyének értékrendjénél.
Az pedig gátlástalanul haszonleső, korrupt, individualista - beteg.

Tőlünk ilyen amilyen, a saját szabadságunk és felelősségünk ebből megváltozni. Addig leszünk ütve verve - így kap értelmet Vörösmarty Szózata a jelenben. Meg Ady Nekünk Mohács kell c verse.

Vagy nem túl távoli jövőben gettó lesz itt: indiánrezervátum-lét Európa közepén.

Megértem aki elmegy.
Mert lehet, hogy kezdetben szívesen tagja a közösségnek.
Aztán megtapasztalva saját tehetetlenségét az értékrendtelenséggel szemben - vagy depresszióba esik vagy azt mondja: ezekkel nem érdemes együtt - arravalók, hogy el legyenek nyomva ki legyenek fosztva - ezzel keres magának igazolást az erkölcsileg közéjük süllyedéssel egyénileg kiemelkedni.
Nem éri meg és meglehetősen reménytelen is.
Az egyetlen remény, hogy ahol nagy a baj, ott nagy az ösztönző megoldást keresni/gondolkodni.
Végzetes nép ez. Végzetes hozzátartozni is. Megértem aki lelép e nem túl dicső végzet elől.

Hallgatói Hálózat

Önszerveződő magyar diákmozgalom.

Ne csak lájkolj, szerveződj!

HaHa Hasznos Hivatkozások

Nincs megjeleníthető elem

Címkék

1world1struggle (1) 2014 (2) 4. Alaptörvény-módosítás (1) alternatív iskolák (1) antipopulizmus (1) árvíz (1) Athén (1) autonómia (2) Bajnai (1) Bánkitó (3) bázisdemokrácia (1) bizonytalanság (1) budapest pride 2014 (2) CDN (1) CEU (1) civil politika (1) Corvinus (1) demokrácia (2) demokratikus bázis (1) demokratikus ifjúságért alapítvány (1) demokratikus iskolák (1) demokratikus nevelés (1) diák (1) diákhitel (1) diploma (1) disputa (2) educatio (3) egyetemfoglalás (3) egyiptom (1) elegünk van! (1) élő (2) elte (3) ELTE BTK (1) emmi (2) érvénytelen szavazat (1) esemenyek (31) eu (4) európa (1) felsőoktatási törvény (17) fischer iván (1) forradalom (1) G. Szabó Dániel (1) generációk (1) Gordon (1) Görögország (1) HaHa (1) haha sejtek (1) hallgató (1) hallgató? (10) hallgatoi forum (8) hallgatói szerződés (3) hallgatók (1) halozat (10) hangout (1) hoffmann rózsa (6) HÖK (1) horvátország (2) humor (1) igazgyöngy alapítvány (1) interjú (1) international (2) jog (2) kancellár (1) keretszámok (15) korrupció (2) középiskolások (6) közlemény (8) közvetlen demokrácia (1) küldöttgyűlés (1) külföld (1) lék (2) március 15 (2) művészet (1) NAV (1) nemzetközi aktivizmus (1) nyílt fórum (1) nyugdíjas (1) occupy (4) pártok (5) pécs (1) pedagógusok (1) pénzügyek (1) plénum (1) politechnikum (1) pride (2) reformpedagógia (1) rendszerkritika (1) röghöz kötés (4) sejtek (2) SOTE (1) szabadegyetem (11) szakmai (7) szavazás (3) szegénység (2) szégyenlista (1) széles (1) szélsőjobb (2) sztrájk (7) tanárok (1) történelem (1) tudás érték (1) tüntetés (4) undefined (1) választások (3) vélemény (5) vendégposzt (1) videó (14) zenész (1) zöld fiatalok (1) Címkefelhő

Feedek

Creative Commons licenc

Creative Commons Licenc
süti beállítások módosítása