Halat és hálót - a Hallgatói Hálózat részt vesz az "Élőlánc az elszegényedés ellen" nevű eseményen

Többségi szavazással úgy döntöttünk, hogy részt veszünk az augusztus 16-ai élőláncon, amely a Nemzetgazdasági Minisztériumot fogja körbefogni. Az esemény célja az, hogy felhívja a figyelmet a magyarországi elszegényedés folyamatára, azon tömegek helyzetére, akik létminimum alatt élnek, s azokéra, akikre hamarosan hasonló sors vár, ha nem teszünk valamit, illetve ha a kormányzó hatalom nem tesz valamit ezzel a huszonhárom éve halogatott problémával.

A mi ügyünk, a minőségi és kiterjedt oktatás ügye két ponton is erősen kötődik ehhez a jelenséghez. Az egyik az elszenvedők perspektívája, a másik pedig a megoldás felé tehető lépések lehetősége. 

Két és félszer annyi gyermekes család él szegénységi küszöb alatt, mint gyermektelen. A gyermekeknek több, mint a fele létminimum alatt él. Akinek nincs pénze, az sokkal nehezebben jut tisztességes oktatáshoz, mint akinek van, ugyanis az állami intézmények gyakran hiányosak, a piaci szolgáltatások pedig drágák. Húszezres nyelvvizsgát és hatvanezres nyelvvizsgatanfolyamot kell fizetni , mert az iskolai nyelvoktatás sok helyen elégtelen. Magánórákat kell venni a középiskolai és érettségi felkészítéshez - mert ez kell ahhoz, hogy jó gimnáziumba, szakközépiskolába, utána pedig egyetemre kerüljön az ember. Emellett állandó költséget jelent az utazás az (alkalomadtán más településen lévő) iskolába, tanszereket kell venni - ezekből sokat nem támogat az állam. A tanidőn kívüli foglalkozásokhoz, szakkörökhöz, sportfoglalkozásokhoz szintén gyakran - nem kevés - pénz kell. Számtalan további szempont van (hosszan lehetne még sorolni), ami nagyon megnehezíti, hogy a kevésbé pénzes családok taníttatni tudják gyermekeiket.

Osztályterem.jpg

Még nehezebben jut el a diák egyetemre, főiskolára (a fontos felvételi pluszpontokhoz és a jól megírt érettségihez ugyanis kell a nyelvvizsga, a különórás felkészítés, feladatlapok gyakoroltatása). Ha mindezek ellenére sikerül bejutnia, akkor össze kell szednie valahonnan a pénzt a (forráskivonás miatt emelkedő) kollégiumi díjhoz, vagy a sorra bezáró kollégiumok miatt a háromszor olyan drága albérleti díjhoz, egyetemi tankönyvekhez, étkezéshez (mindezt lehetőleg úgy, hogy nem adósítja el magát milliókra felnőtt élete elején diákhitellel). 

2013.08.13. 16:25 Madibainges


1 komment

Címkék: közlemény esemenyek

A jogállamiságról - A Hallgatói Hálózat és a Középiskolai Hálózat közös nyilatkozata

Sokan kérdezik, miért folytatják tiltakozásaikat a hallgatók, amikor a kormány nagy kegyesen már lényegében minden követelésüket teljesítette. Úgy tűnik, a kormány maga válaszol: az alkotmányellenes és európai jogba ütköző hallgatói szerződések és az egyetemi autonómia lábbal tiprásának Alaptörvénybe foglalásával. Mi ezt nem hagyjuk. Az alábbiakban a Hallgatói Hálózat és a Középiskolai Hálózat közös nyilatkozatát olvashatjátok.

A ma nyilvánosságra hozott alkotmánymódosító tervezet - azok számára is, akik eddig kételkedtek benne - egyértelművé teszi, hogy a kormány leplezetlenül bontja le hatalmának korlátait. A tervezet 12. cikke szerint az Alkotmánybíróságnak ezentúl nem lesz lehetősége a alkotmánymódosítások tartalmi vizsgálatára, azaz a kétharmaddal rendelkező kormány azt ír bele országunk Alaptörvényébe, amit csak akar. Ez azt jelenti, hogy ha például a parlamenti többség úgy döntene, hogy elveszi a nők szavazati jogát, azt is megtehetné. A kormány gyakorlatilag kiherélte az egyik legfontosabb demokratikus féket és - ha lehet - még komolytalanabbá tette az Alaptörvényt.

Az így lényegi értelmétől megfosztott Alaptörvénybe betonoznák be a hallgatói szerződést és az egyetemi autonómia felszámolását. Ez nem csak a hallgatók szimbolikus megalázása, de hosszú évekre kényszerpályára állít minden kormányt, amelyik megváltoztatná ezeket a jogtipró intézkedéseket. Innentől kezdve a hallgatói szerződés nem az önkényeskedő Fidesz-kormány első adandó alkalommal eltörölhető abszurditása, hanem a jelen és a jövő hallgatóságának életét meghatározó alapkörülmény. A tanulmányi szerződések részletszabályait sehol a világon nem foglalják alkotmányba, ez a lépés alkotmányjogi nonszensz. A tervezet 6. cikke szerint a kormány feladata lesz a felsőoktatási intézmények gazdálkodási rendjének meghatározása. Ez a sunyi és aljas lépés az egyetemi autonómia felszámolására is kiváló eszközt ad a kormány kezébe.

A kormány az elmúlt hetekben folyamatosan próbálta mindenkivel elhitetni, hogy lényegében teljesítette a hallgatók követeléseit. Ehhez képest az eddigi legdurvább arculcsapást kaptuk. A kormány ezzel egyértelművé tette, hogy semmibe veszi és szembeköpi a decemberi 6 pontot, ezzel együtt a saját maga által választott tárgyalópartnereit, köztük a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáját.

Meg fogjuk mutatni, hogy nem lehet a hallgatókat semmibe venni!

Találkozunk február 11-én!

https://www.facebook.com/events/437931329614083/

2013.02.09. 20:17 Prinz Dániel


5 komment · 1 trackback

Címkék: közlemény szakmai középiskolások röghöz kötés

A kormány folytatja ködösítést, a diákok folytatják a tiltakozást - Részsikerek garancia nélkül

A kormány mai bejelentése szerint a felsőoktatásban az állam által finanszírozottan felvehető hallgatók száma 2013-ban nem lehet kevesebb a tavalyi 55 ezernél, a pontszámokat ennek megfelelően fogják meghúzni. Értetlenül állunk a bejelentés előtt, hiszen pár napja a miniszterelnök eltörölte a keretszámokat, most pedig mégis a felvehető hallgatók számát állapították meg. A tényt, hogy a kormányzat végre a diákok követeléseinek teljesítése irányába indult el, üdvözöljük. Azonban a kormány továbbra sem tud garanciát adni az ígéretére, nem tudják megmondani, hogyan oszlanak majd el ezek a helyek az egyes szakok között. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy változatlanul úgy tűnik, a közgazdász és jogász képzésekre nem jut államilag támogatott hely.

Üdvözöljük a többszörösen előnytelen részösztöndíjas konstrukció eltörlését, azonban továbbra is követeljük, hogy a keretszámokat az érintettek bevonásával és egyetértésével határozzák meg. A beígért plusz 24 milliárdba beleszámítanak a PPP konstrukciók és az EU-s pályázatok, amelyek nem fordíthatók oktatásra, ezek beruházási, fejlesztési pénzek, ezzel a forráskivonás problémája nincs megoldva. A normatív támogatás ebben a helyzetben 10 480 hallgatóra szól, míg az állam 55 ezer embert kiván felvenni. Ugyanakkor a fenntartói, kutatási és hallgatói juttatások továbbra is szűkülnek. Ezek az intézkedések csődbe juttathatnak számos magyar egyetemet.

A Hallgatói Hálózat követeli, hogy a kapkodás és ködösítés helyett a kormány egyeztetéseken alapuló, átfogó reformmal javítsa a felsőoktatás helyzetét. A ma bejelentett új döntések kialakításában nem vettek részt az érintettek: se az oktatók, se a rektorok, se a diákok képviselőivel nem egyeztettek. Ne állítsák, hogy teljesítették a követeléseinket, mert ez számos ponton hazugság! A kizárólag Fehéroroszországban létező röghöz kötés eltörlésére továbbra sem mutatkozik kormányzati szándék. Nem látszik a forráskivonások leállításának, a hátrányos helyzetűek segítésének szándéka. Arra sincs garancia, hogy minden szakon lesznek államilag finanszírozott helyek. Így a ma bejelentett változtatások, ha meg is valósulnak majd, csak részsikert jelentenek számunkra.

A Hallgatói Hálózat ezért továbbra is sztrájkra, tiltakozásra hívja fel az érintetteket. Szerda délután a vidéki városok mellett Budapesten, az MTA előtt 4 órakor kezdődő, gimnazisták által szervezett tüntetésen és felvonuláson is részt veszünk.
Gyertek el ti is, ott találkozunk!
https://www.facebook.com/events/511683732196449/

2012.12.19. 14:46 sokkishal


83 komment · 2 trackback

Címkék: közlemény keretszámok középiskolások hoffmann rózsa felsőoktatási törvény

A Felsőoktatási Egyeztető Fórum közleménye

A Rektori Konferencia Elnöksége, Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete, a Pedagógusok Szakszervezete, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, az Oktatói Hálózat, a HÖOK és a Hallgatói Hálózat tagjaiból megalakult a Felsőoktatási Egyeztető Fórum. 
A fórum támogatja a hallgatók pontjait:

  • 1. Követeljük a köz- és felsőoktatás átfogó reformját!
  • 2. A keretszámokat állítsák vissza legalább a 2011-es szintre!
  • 3. Állítsák le a forráskivonást, kompenzálják az elvonásokat!
  • 4. Töröljék el a hallgatói szerződést!
  • 5. Ne korlátozzák az egyetemi autonómiát!
  • 6. Az átfogó reformnak biztosítania kell, hogy a hátrányos helyzetű családokból is legyen esély bejutni a felsőoktatásba.
Az érintettek teljes bevonásával hosszútávú és kiszámítható stratégiát követelünk!
2012.12.18. 01:37 sokkishal


Szólj hozzá!

Címkék: közlemény keretszámok felsőoktatási törvény

Új felsőoktatási rendszer: bizonytalanság és diktatúra

A tegnapi Orbán-videó, majd Giró-Szász András és Balog Zoltán mai sajtótájékoztatója után biztosra vehetjük, hogy a kormány csak ártani tud a felsőoktatásnak. Nem hisszük el, hogy van koncepciója, hiszen múlt héten még az előzőt védte. 

A diákok nem csak a drasztikusan csökkentett keretszámok ellen, hanem a döntéshozatal átláthatatlansága, az igazságtalan, röghöz kötésen, az egyetemek kivéreztetésén alapuló, szociálisan vállalhatatlan rendelkezések ellen tiltakoznak.

A keretszámok eltörlése – bármit jelentsen is ez, nem oldja meg a rendszer problémáit. A diákok Magyarországhoz kötése pedig továbbra is elfogadhatatlan, alapvető jogokat sértő feltétel. 

Ilyen horderejű döntéseket csak diktatúrában szokás egyik napról a másikra meghozni. 

Követeljük, hogy a kormány idén térjen vissza a 2011-es rendszerhez, és csak a következő tanévben, a hallgatók által elfogadott 6 pont alapján, valós és nyílt konzultációt követően fogjon hozzá az átalakításokhoz. 

1. Követeljük a köz- és felsőoktatás átfogó reformját!

2. A keretszámokat állítsák vissza legalább a 2011-es szintre!

3. Állítsák le a forráskivonást, kompenzálják az elvonásokat!

4. Töröljék el a hallgatói szerződést!

5. Ne korlátozzák az egyetemi autonómiát!

6. Az átfogó reformnak biztosítania kell, hogy a hátrányos helyzetű családokból is legyen esély bejutni a felsőoktatásba. 

A Hallgatói Hálózat továbbra is támogat minden akciót, amely kiáll a diákok érdekeiért, és külön üdvözli, hogy az ország sorsáért aggódó egyetemisták mellett gimnazisták is felemelték a szavukat. Hétfőn mi is ott leszünk a Humán Platform Szalay utcai tüntetésén (https://www.facebook.com/events/298066966971684/?fref=ts), a Pécsett és Győrben szervezett megmozdulásokon, szerdán pedig a gimnazisták demonstrációján az MTA előtt.

 Kérjük terjesszétek a hallgatók Orbán Viktornak címzett válaszvideóját:

 

2012.12.16. 15:30 sokkishal


1 komment

Címkék: videó közlemény keretszámok középiskolások felsőoktatási törvény

Orbán Viktor sem érti a tiltakozó diákok érveit

A Hallgatói Hálózat örül, hogy Orbán Viktor végre meghallotta az országos tiltakozást, viszont nagyon sajnáljuk, hogy Hoffmann Rózsához hasonlóan nem érti, miről beszélnek a diákok. A miniszterelnök ahelyett, hogy szerdán több ezer egyetemista hívásának eleget téve előadta volna ötleteit, ma Terrorelhárítókkal körülvéve tartott megrendezett beszélgetést ismeretlen fiatalokkal egy szórakozóhelyen, majd ködösítő nyilatkozatot adott ki a facebook-on. A Hallgatói Hálózat üzeni a miniszterelnöknek, hogy az érintettek bevonásán alapuló konzultációt nem válthatja fel semmilyen pr akció, csak nyílt tárgyalásokon megszületett átalakítást fogadunk el! 

Elfogadhatatlan, hogy a kormány a felvételi jelentkezési határidő előtt két hónappal, tízezrek több éves munkáját és álmait a kukába dobva szórakozik az ország jövőjével. A Hallgatói Hálózat nem azért tiltakozott a keretszámok drasztikus csökkentése ellen, hogy pár héttel a jelentkezési határidő előtt Orbán azt egy még kiszámíthatatlanabb rendszerrel cserélje fel. A kormány legújabb titkos terve széleskörű konzultáció és nyilvánosságra hozott tanulmányok híján nem jelenthet megoldást a felsőoktatás, a fiatalok problémáira. 

Csak tippelni tudunk, hogy milyen csomaggal áll elő szerdán a kormány, de mivel eddig sem hihettünk a saját ígéreteivel szembeforduló vezetésnek, folytatjuk küzdelmünket a diákok hétfőn elfogadott 6 pontjáért. Ez a hat pont egyértelmű üzenet a kizárólag káoszt felmutatni képes kormánynak, Orbán kiszámíthatatlan következményekkel járó bejelentése viszont nem ad garanciát ezek teljesülésére. 

1. Követeljük a köz- és felsőoktatás átfogó reformját!

2. A keretszámokat állítsák vissza legalább a 2011-es szintre!

3. Állítsák le a forráskivonást, kompenzálják az elvonásokat!

4. Töröljék el a hallgatói szerződést!

5. Ne korlátozzák az egyetemi autonómiát!

6. Az átfogó reformnak biztosítania kell, hogy a hátrányos helyzetű családokból is legyen esély bejutni a felsőoktatásba. 

A Hallgatói Hálózat továbbra is támogat minden akciót, amely kiáll a diákok érdekeiért, és külön üdvözli, hogy az ország sorsáért aggódó egyetemisták mellett gimnazisták is felemelték a szavukat. Hétfőn mi is ott leszünk a Humán Platform Szalay utcai tüntetésén, a Pécsett és Győrben szervezett megmozdulásokon, szerdán pedig a gimnazistákkal együtt fogunk reagálni a miniszter bejelentésére.

2012.12.15. 19:28 sokkishal


Szólj hozzá!

Címkék: közlemény keretszámok felsőoktatási törvény

Hallgatói Hálózat

Önszerveződő magyar diákmozgalom.

Ne csak lájkolj, szerveződj!

HaHa Hasznos Hivatkozások

Nincs megjeleníthető elem

Címkék

1world1struggle (1) 2014 (2) 4. Alaptörvény-módosítás (1) alternatív iskolák (1) antipopulizmus (1) árvíz (1) Athén (1) autonómia (2) Bajnai (1) Bánkitó (3) bázisdemokrácia (1) bizonytalanság (1) budapest pride 2014 (2) CDN (1) CEU (1) civil politika (1) Corvinus (1) demokrácia (2) demokratikus bázis (1) demokratikus ifjúságért alapítvány (1) demokratikus iskolák (1) demokratikus nevelés (1) diák (1) diákhitel (1) diploma (1) disputa (2) educatio (3) egyetemfoglalás (3) egyiptom (1) elegünk van! (1) élő (2) elte (3) ELTE BTK (1) emmi (2) érvénytelen szavazat (1) esemenyek (31) eu (4) európa (1) felsőoktatási törvény (17) fischer iván (1) forradalom (1) G. Szabó Dániel (1) generációk (1) Gordon (1) Görögország (1) HaHa (1) haha sejtek (1) hallgató (1) hallgató? (10) hallgatoi forum (8) hallgatói szerződés (3) hallgatók (1) halozat (10) hangout (1) hoffmann rózsa (6) HÖK (1) horvátország (2) humor (1) igazgyöngy alapítvány (1) interjú (1) international (2) jog (2) kancellár (1) keretszámok (15) korrupció (2) középiskolások (6) közlemény (8) közvetlen demokrácia (1) küldöttgyűlés (1) külföld (1) lék (2) március 15 (2) művészet (1) NAV (1) nemzetközi aktivizmus (1) nyílt fórum (1) nyugdíjas (1) occupy (4) pártok (5) pécs (1) pedagógusok (1) pénzügyek (1) plénum (1) politechnikum (1) pride (2) reformpedagógia (1) rendszerkritika (1) röghöz kötés (4) sejtek (2) SOTE (1) szabadegyetem (11) szakmai (7) szavazás (3) szegénység (2) szégyenlista (1) széles (1) szélsőjobb (2) sztrájk (7) tanárok (1) történelem (1) tudás érték (1) tüntetés (4) undefined (1) választások (3) vélemény (5) vendégposzt (1) videó (14) zenész (1) zöld fiatalok (1) Címkefelhő

Feedek

Creative Commons licenc

Creative Commons Licenc
süti beállítások módosítása