A hallgatók sztrájkba hívnak mindenkit december 19-ére, szerdára!

A december 18-i diáktüntetések után a Színház és Filmművészeti Egyetemen rendezett fórumon a diákok általános sztrájkba hívnak minden oktatásban és társ ágazatban résztvevőt december 19-ére, szerdára!

2012.12.18. 01:40 sokkishal


Szólj hozzá! · 1 trackback

Címkék: videó keretszámok középiskolások felsőoktatási törvény hallgatoi forum

A kormány hülyének néz minket

Az egyetemisták válasza az EMMI tegnapi közleményére

Hétfőn a kormány drasztikus, felsőoktatást érintő intézkedései ellen tiltakozva fórumot tartott a Hallgatói Hálózat. A fórum után több ezer egyetemista foglalta el a Petőfi-hidat, majd végigvonult a városon. A történtekre reagálva az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleményében azt írta: reméli, hogy az ellenállásból megértés lesz, mert a változások nem a hallgatók ellen irányulnak.

Nem, nem lesz megértés. Ugyanis nincs mit megérteni. A barbár, átgondolatlan, központosított „reformnak” nevezett felsőoktatási koncepció mögött nincsenek észérvek. A kormány hülyének néz minket és hazudik.

Hazugság, hogy az állam mindenkinek kifizeti a felsőfokú tanulmányait ösztöndíj, részösztöndíj, diákhitel formájában. Az állam csak és kizárólag 10480 ösztöndíjasnak, a lakosság 1 ezrelékének fedezi a tanulmányait. Mindenki másnak tandíjat kell fizetnie, méghozzá az egyik legmagasabbat Európában. Az a Fidesz vezette be a tandíjat, amely 2008-ban leszavaztatta a jelenleginek egy sokkal csekélyebb mértékű formáját.
A kormány retorikájával ösztönzi a lakosság még nagyobb mértékű eladósítását, hiszen a diákhitel által finanszírozott tanulmányokat „ingyenes” felsőoktatásnak hívja. A devizahitelek sem voltak ingyen, a több milliós diákhitel sem lesz.

Hazugság, hogy az állam nem takarékoskodni akar, hanem a források hatékonyabb, eredményesebb felhasználására törekszik. Ha ez így lenne, nem szüntetné meg az államilag támogatott jogász- és közgazdász-képzéseket, hiszen ezekre a szakmákra a legnagyobb a kereslet a munkaerőpiacon. Nem zárná ki a társadalom legnagyobb részét a felsőoktatásból, egy még szűkebb elit kiváltságává téve azt. Nem vonna ki milliárdokat az egyetemekről, hogy a minőségi oktatás helyett a túlélésre kelljen koncentrálnia az intézményeknek.

A kormány szerint, amit most tesz, az „befektetés a jövőbe”. Nem. Amit most csinálnak, az biztos befektetés egy katasztrofális jövőbe. Egy olyan országot építenek, ahol csak a leggazdagabb gyerekek tanulhatnak a felsőoktatásban, ahonnan tömegesen menekülnek el a tehetséges fiatalok, ahol a diplomások aránya töredéke a fejlett országokénak és ahol soha nem lesz fellendülés.

Felszólítjuk a kormányt, hogy hagyja abba a hazudozást, és kezdje el fölfogni, hogy amit az oktatással művel, azt nem csak saját maga ellen, de az ország, a haza ellen is teszi. Nem fogjuk hagyni, hogy elvegyék a jövőnket!

Szerdán folytatjuk!
https://www.facebook.com/events/363183167111211/

Hallgatói Hálózat, 2012. december 11.

2012.12.11. 12:05 sokkishal


Szólj hozzá! · 1 trackback

Címkék: közlemény hallgatoi forum

A Hallgatói Hálózat és fórum 5 + 1 pontja

1. Követeljük a köz- és felsőoktatás átfogó reformját!

2. A keretszámokat állítsák vissza legalább a 2011-es szintre!

3. Állítsák le a forráskivonást, kompenzálják az elvonásokat!

4. Töröljék el a hallgatói szerződést!

5. Ne korlátozzák az egyetemi autonómiát!

 

A tiltakozást addig folytatjuk, amíg követeléseink nem teljesülnek!

1. Az oktatási kormányzat jelenlegi döntéseit gúny reformnak nevezni. Ami folyik, azt rombolásnak hívják. Új, a magyar társadalom hosszú távú igényeit és érdekeit szem előtt tartó oktatáspolitikára van szükség mind a közoktatás, mind a felsőoktatás szintjén. Követeljük, a köz- és felsőoktatás átfogó reformját, és követeljük, hogy az oktatás jövőjét érintő döntéseket az érintettek bevonásával hozzák meg!

2. Az összes képzési területen központilag meghatározott keretszámok kizárólag a kormány felsőoktatást illető homályos elképzeléseit tükrözik. A keretszámok év közbeni módosítgatása lehetetlen helyzetbe hozza a felsőoktatásba jelentkezőket, fittyet hány sok középiskolás sokéves kemény munkájára és álmaira. Csak a felső 10480-nak lesz elérhető az ingyenes felsőoktatás, ami megszűnteti a társadalmi mobilitást. Pedig a minél szélesebb körű felsőoktatás az egész ország érdekét szolgálja, mivel míg a teljes lakosság körében 11%-os a munkanélküliség, a diplomások között ez az arány csak 4%. A keretszámok drasztikus csökkentésével a kormány szembemegy az ország korábbi, nemzetközi megállapodásban rögzített célkitűzésével, mely 40 százalékra emelné a diplomával rendelkezők arányát. Követeljük, hogy minden képzési területen legyen államilag támogatott hely, hogy ne diszkriminálják az intézményeket azzal, hogy a csak bizonyos intézmények képzéseit támogatják, hogy a végleges keretszámokat legalább egy évvel a felvételik előtt tegyék közzé, valamint követeljük, hogy legalább annyi államilag finanszírozott férőhely legyen a felsőoktatásban, mint 2011-ben volt! Követeljük, hogy a változtatások előtt két és fél évvel kezdjenek tárgyalást a keretszámok átírásáról.

3. Az állam olyan mértékben von el forrásokat az oktatási intézményektől, hogy az már nem csak a működőképességet veszélyezteti, nem csak a minőséget rontja, de intézmények ellehetetlenülésével, teljes megszűnésével is fenyeget. Nem fogadjuk el, hogy a kormány a gazdasági válsággal indokolja ezeket a kivonásokat, miközben látjuk, hogy ezeknek a pénzeknek a többszöröse millió és egy helyen ömlik ki a rendszerből, nem ritkán szűklátókörű személyes preferenciák által irányítva. A köz- és felsőoktatás minősége és a minél szélesebb körű képzés az ország jövőjének egyik záloga.Követeljük, hogy az elvett pénzeket adják vissza és az oktatás színvonalának javítása érdekében nyújtsanak többletforrásokat az intézményeknek!

4. Nem látjuk értelmét és felháborítónak tartjuk, hogy adminisztratív eszközökkel itthon tartják a diplomásokat. A hallgatói szerződés a személyes szabadság korlátozása. Ettől nem a foglalkoztatottság, hanem az elégedetlenség fog nőni. Ez a szabályozás szembemegy az Európai Unió szabad munkaerőáramlásról vallott elveivel. Követeljük a hallgatói szerződés eltörlését!

5. A kormány egyre kisebb döntési szabadságot hagy meg az egyetemeknek, a rektorokat gúzsba köti a pénzügyi kényszerekkel. A gazdasági döntésekért felelős kancellárok kormány általi kinevezése az egyetemi autonómia súlyos megsértése. A kancellárok a példátlan forráskivonások miatti leépítések és intézménybezárások központilag vezérelt végrehajtói lesznek. Úgy gondoljuk, hogy az egyetemeknek biztos anyagi háttérrel, a mindenkori kormányzat önkényes döntéseitől törvényileg védett, szakmailag és anyagilag független, választott vezetőkkel kell működniük. Követeljük az egyetemi autonómia tiszteletben tartását!

+1: Az átfogó reformnak biztosítania kell, hogy az alsóbb osztálybeli családoknak is legyen esélye bejutni a felsőoktatásba.

A kormányzat eddig galád módon nem csak minket hagyott ki teljesen a döntési folyamatokból, de már az érintett szakmai szervezetekkel és testületekkel sem egyeztet. Ezért úgy érezzük, radikális módszerekkel kell nyomást gyakorolnunk a döntéshozókra. Tiltakozó akcióink sorozatát addig nem fogjuk abbahagyni, míg a kormány meg nem hallgat minket, és nem teljesíti követeléseinket. Nem alkuszunk meg, lefektetett elveinkhez hűek maradunk.

Hallgatói fórum 

Budapest 2012.12.10.

2012.12.11. 11:58 sokkishal


Szólj hozzá!

Címkék: sztrájk keretszámok esemenyek hoffmann rózsa hallgatoi forum

Videó az ELTE BTK-n tartott Hallgatói Fórumról

A Mohaonline videója a február 22-én az ELTE Bölcsészkarán tartott hallgatói fórumról, ahol többek között a brüsszeli döntés is megszületett.

2012.02.28. 01:39 sokkishal


Szólj hozzá!

Címkék: videó esemenyek hallgatoi forum

HAHA sajtónyilatkozata a mai Fórumról

200 hallgató részvételével megkezdődött a Hallgatói Hálózat második Hallgatói Fóruma az ELTE Bölcsészettudományi Kar 34-es termében. Habár a dékán úr távozásra szólította fel az egybegyűlteket, az egyetemisták és középiskolások megtartják a fórumot. A Hálózat korábban több egyetemet megkeresett teremigényével, ám bürokratikus érvekre hivatkozva minden intézmény elutasította a megkeresést.

Felháborítónak tartjuk, hogy minket, egyetemisták, gimnazisták és oktatók békés csoportját kizártak a belvárosi egyetemekről. Az egyetemek vezetőinek döntése érthetetlen annak fényében, hogy múlt szerdán bizonyítottuk: békés, pártpolitika-mentes, tárgyalásra és kompromisszumokra képes, a megállapodásokat tiszteletben tartó szervezet vagyunk, amely a felsőoktatás ügyéről kíván nyilvános vitát folytatni. A történtekből az látszik, hogy nagy félelem uralkodik az egyetemek vezetőinek körében. Inkább kitiltják saját diákjaikat az intézményeikből, minthogy engedélyt adjanak a nyílt kritikára, és ily módon konfrontálódjanak a kormányzattal, amely még mindig nem hozta nyilvánosságra az új finanszírozásról szóló rendeletet. Orbán Viktor miniszterelnök úr is üdvözölte a hallgatói szerveződést, és hangsúlyozta az egyetemi autonómia fontosságát, ezért sem értjük, hogy miért nem használhatunk hallgatói fórumokhoz egyetemi tereket. Hiszen az egyetem a miénk!

Ám ez a gesztus csak még nagyobb lökést ad a mozgalomnak, hiszen látszik, hogy nagyon nagy szükség van ránk és be fogjuk bizonyítani, hogy egy békés, intelligens csoport vagyunk, akiktől nemhogy nem kell félni, hanem üdvözölni kéne azt, hogy hallgatók demokratikus eszközökkel kívánnak a saját ügyükről tárgyalni. Mi nem ijedünk meg, le fogjuk bontani ezeket a gátakat és mindenkit arra fogunk biztatni, hogy merje vállalni a véleményét. Küzdeni fogunk azért, hogy az egyetemi autonómia újra értelmet nyerjen, hogy az egyetemek a hallgatókért legyenek és ne fordítva. Továbbra is egy minőségi és igazságos felsőoktatásért állunk ki. Az elmúlt hetek eseményei azt bizonyították, elindult egy pozitív folyamat és sikerült nyomást gyakorolni a kormányzatra is:

1.      Létrejöttek a Hallgatói Hálózat helyi szerveződései a különböző egyetemeken-

Többek közt az ELTE BTK-n, az ELTE ÁJK-n, a Lágymányosi kampuszon (Társadalomtudományi, Természettudományi és Informatikai karokon), a Corvinuson, a MOME-n, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, több vidéki egyetemen, például Kecskeméten, Szegeden, Pécsett alakultak sejtek.

2.      Megalakult a jelenleg több mint 160 tagot számláló Oktatói Hálózat.

Az oktatók és kutatók követelik, hogy a kormányzat vonja vissza az alapos elemzések, hosszú távú hatástanulmányok és érdemi szakmai és társadalmi egyeztetés nélkül hozott intézkedéseket.

3.  Az MTA Közgazdaságtudományi Bizottsága is határozott negatív kritikát fogalmazott meg a felsőoktatás ésszerűtlen átalakításával kapcsolatban.

4.   A NEFMI a felsőoktatási keretszámok utólagos korrekcióját ígérte a felvételi jelentkezések alapján.

Ezzel lényegében elismerte, hogy azok januári megállapításakor semmilyen érdemi adatra nem támaszkodtak, a számok meghatározása nem szakmai érvek mentén történt. A Hallgatói Hálózat az első győzelemének tekinti, hogy a NEFMI változtat a keretszámokon, ugyanakkor ezt felületes intézkedésnek tekintjük, amely nem segít jelentősen a felvételizők helyzetén és továbbra sem mutat a minőségi javulás felé.

2012.02.22. 19:35 sokkishal


Szólj hozzá!

Címkék: esemenyek felsőoktatási törvény hallgatoi forum

A Hallgatói Fórum által elfogadott követelések

A február 15-i Hallgatói Hálózat által szervezett tüntetés után az ELTE ÁJK-n létrejött első magyar Hallgatói Fórum a következő pontokat fogadta el követeléseiként:

fotó: Túry Gergely, hvg.hu

1. Korszerű, átfogó, tényekre alapozott, rövid és hosszú távra is szakmapolitikailag jól megtervezett felsőoktatási reformot szeretnénk.

2. Semmit rólunk, nélkülünk! Követeljük a Felsőoktatási törvény visszavonását, a mögötte álló közpolitikai célokról, elképzelésekről pedig valódi vitát az érintettekkel!

3. Nem akarunk szolgaegyetemekre járni! Követeljük a felsőoktatás finanszírozásának visszaterelését a világos, hosszú távon kiszámítható keretek közé!

4. Követeljük 2012 szeptemberére a keretszámok visszaállítását és az állami finanszírozás kereteinek fokozatos, előre látható, érvekkel alátámasztott, az érintettekkel megvitatott kialakítását!

5. Ne próbálják az állami hivatalnokok felülírni a munkaerőpiac igényeit!

6. Nem akarunk eladósodni, csak abban az esetben tudjuk elfogadni a tandíjat, ha az a minőségi oktatást szolgálja.

7. Követeljük egy szociális alapú ösztöndíj-rendszer kidolgozását, mert a Diákhitel 2. nem az!

8. Nem fogadjuk el a röghöz kötés intézményét, töröljék el a hallgatói szerződéseket! Külföldre távozó honfitársainkban pedig ne ellenséget, hanem lehetőséget lásson, és annak megfelelően viszonyuljon hozzájuk!

9. Autonóm egyetemet és nemzetközi viszonylatban is versenyképes magas színvonalú felsőoktatást akarunk!

10. Követeljük, hogy az egyetem a társadalmi felemelkedést is szolgálja! Az egyetem mindenkié! Senki ne maradjon ki a felsőoktatásból anyagi okok miatt!

A fórum a következő hét elejét szabta határidőnek a kormány számára, hogy visszavonja a felsőoktatást, az ország jövőjét szétromboló törvényt.

 

2012.02.17. 01:40 sokkishal


1 komment

Címkék: szakmai esemenyek felsőoktatási törvény hallgatoi forum

Hallgatói Hálózat

Önszerveződő magyar diákmozgalom.

Ne csak lájkolj, szerveződj!

HaHa Hasznos Hivatkozások

Nincs megjeleníthető elem

Címkék

1world1struggle (1) 2014 (2) 4. Alaptörvény-módosítás (1) alternatív iskolák (1) antipopulizmus (1) árvíz (1) Athén (1) autonómia (2) Bajnai (1) Bánkitó (3) bázisdemokrácia (1) bizonytalanság (1) budapest pride 2014 (2) CDN (1) CEU (1) civil politika (1) Corvinus (1) demokrácia (2) demokratikus bázis (1) demokratikus ifjúságért alapítvány (1) demokratikus iskolák (1) demokratikus nevelés (1) diák (1) diákhitel (1) diploma (1) disputa (2) educatio (3) egyetemfoglalás (3) egyiptom (1) elegünk van! (1) élő (2) elte (3) ELTE BTK (1) emmi (2) érvénytelen szavazat (1) esemenyek (31) eu (4) európa (1) felsőoktatási törvény (17) fischer iván (1) forradalom (1) G. Szabó Dániel (1) generációk (1) Gordon (1) Görögország (1) HaHa (1) haha sejtek (1) hallgató (1) hallgató? (10) hallgatoi forum (8) hallgatói szerződés (3) hallgatók (1) halozat (10) hangout (1) hoffmann rózsa (6) HÖK (1) horvátország (2) humor (1) igazgyöngy alapítvány (1) interjú (1) international (2) jog (2) kancellár (1) keretszámok (15) korrupció (2) középiskolások (6) közlemény (8) közvetlen demokrácia (1) küldöttgyűlés (1) külföld (1) lék (2) március 15 (2) művészet (1) NAV (1) nemzetközi aktivizmus (1) nyílt fórum (1) nyugdíjas (1) occupy (4) pártok (5) pécs (1) pedagógusok (1) pénzügyek (1) plénum (1) politechnikum (1) pride (2) reformpedagógia (1) rendszerkritika (1) röghöz kötés (4) sejtek (2) SOTE (1) szabadegyetem (11) szakmai (7) szavazás (3) szegénység (2) szégyenlista (1) széles (1) szélsőjobb (2) sztrájk (7) tanárok (1) történelem (1) tudás érték (1) tüntetés (4) undefined (1) választások (3) vélemény (5) vendégposzt (1) videó (14) zenész (1) zöld fiatalok (1) Címkefelhő

Feedek

Creative Commons licenc

Creative Commons Licenc
süti beállítások módosítása